ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ

Υπάρχει ισότητα ανάμεσα στα δύο φύλα;

Tweet
Share
Like
Tweet
Share
Like

Kατά 3% υπέστη μείωση η διαφορά των γυναικών από τους άνδρες όσον αφορά τις εργασιακές ευκαιρίες τα τελευταία δέκα χρόνια τόσο σε παγκόσμιο όσο και σε εγχώριο επίπεδο. Η Ελλάδα έχει ανέβει θέσεις στη λίστα κατάταξης.

Όπως προκύπτει από την έκθεση Global Gender Gap Report 2015 του World Economic Forum, η Ελλάδα φέτος κατέχει την 87η θέση σε σύνολο 145 χωρών από την 91η που ήταν πέρυσι σημειώνοντας συνολική επίδοση 0,685, που σημαίνει μία απόσταση των γυναικών της Ελλάδας 31,5% από την απόλυτη ισότητά τους με τους άνδρες.

Aναφορικά με τις οικονομικές ευκαιρίες, η χώρα μας βρίσκεται επίσης στην 87η θέση με επίδοση 0,644 που είναι υψηλότερη από το μέσο όρο του δείγματος (0,592). Συγκριτικά οι μισθοί των γυναικών σε σχέση με των ανδρών για ανάλογη εργασία είναι πιο χαμηλές σύμφωνα με την έκθεση με την επίδοση να διαμορφώνεται στο 0,62.

Το μέσο εισόδημα των γυναικών είναι επίσης χαμηλότερο από των ανδρών, με το σχετικό δείκτη να διαμορφώνεται στο 0,55. Σχετικά με τις υψηλόβαθμες θέσεις πιο χαμηλή είναι επίσης οι θέσεις των γυναικών. Από το 2006 η απόσταση των δύο φύλων στις οικονομικές ευκαιρίες μειώθηκε στο 5,8%.

text

 

Στην υγεία και την εκπαίδευση η απόσταση των γυναικών από τους άνδρες είναι ελάχιστη με τις σχετικές επιδόσεις να διαμορφώνονται στο 0,996 και το 0,979, αντίστοιχα. Στις τρεις βαθμίδες της εκπαίδευσης οι ευκαιρίες ανάμεσα στα δύο φύλα είναι ίδιες ενώ σχετικά με το προσδόκιμο ζωής η θέση των γυναικών είναι καλύτερη, καθώς αυτό εμφανίζεται υψηλότερο κατά 6% από των ανδρών.

text 2

Η Ελλάδα καταλαμβάνει την 56η θέση στον δείκτη της υγείας, όπως και σε αυτόν της εκπαίδευσης, δεδομένου ότι αντίστοιχα υψηλές είναι οι επιδόσεις αυτές και σε πολλές άλλες χώρες.

text 3

Ιδιαίτερα ασθενής είναι η θέση των γυναικών στο δείκτη της πολιτικής δύναμης, καθώς η συμμετοχή τους στο κοινοβούλιο και σε υπουργικές θέσεις είναι πολύ χαμηλότερη από των ανδρών, με τις σχετικές επιδόσεις να διαμορφώνονται στο 0,30 και το 0,11, αντίστοιχα. Η Ελλάδα κατατάσσεται στην 91η θέση στον δείκτη αυτό. Την τελευταία 10ετία, πάντως, η διαφορά στην εκπροσώπηση των γυναικών στην πολιτική από τους άνδρες μειώθηκε κατά 5,9%.  

text 5

Περισσότερα σε αυτή την κατηγορία: Προηγούμενο θέμα Επόμενο θέμα

Προσθήκη σχολίου

Premium Penna Reporter Mamamia CityWoman
Copyrights © 2009-2023 Premium S.A. All Rights Reserved.