ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ

Τι σύνταξη παίρνουν οι πολίτες του κόσμου;

Tweet
Share
Tweet
Share

Τι σύνταξη παίρνουν οι πολίτες του κόσμου; Την απάντηση δίνει ο διαδραστικός παγκόσμιος άτλας συντάξεων της Allianz Ελλάδος.

Παρουσιάζοντας ένα διαδραστικό παγκόσμιο χάρτη, με πληροφορίες στο υπόβαθρό του, ο Παγκόσμιος Άτλας Συντάξεων (http://projectm-online.com/demographics/pension-atlas/) προσφέρει καθοδήγηση στο παγκόσμιο τοπίο της συνταξιοδότησης, σύμφωνα με την Allianz. Μέσω αυτού οι χρήστες έχουν την ευκαιρία να μελετήσουν ενδιαφέροντα στοιχεία και ταυτόχρονα να δημιουργήσουν μια λεπτομερή ανάλυση των διαφόρων χωρών και χρονικών περιόδων, συμπεριλαμβάνοντας και την επίδραση της αύξησης του προσδόκιμου ζωής και τη συνεχιζόμενη μετατόπιση από καθορισμένες παροχές σε καθορισμένες εισφορές.

Παράλληλα μπορούν να χρησιμοποιήσουν το χάρτη, για να ορίσουν και να βρουν απαντήσεις σε περίπλοκα ζητήματα που σχετίζονται μεταξύ τους, όπως, για παράδειγμα, αν το συνταξιοδοτικό σύστημα σε μια χώρα είναι οικονομικά βιώσιμο και, ταυτόχρονα, αν είναι σε θέση να παρέχει στους συνταξιούχους επαρκές εισόδημα.

Μεταξύ άλλων ερευνών, ο Άτλας βασίζεται στο Δείκτη Αναγκαιότητας Ασφαλιστικών Μεταρρυθμίσεων του ομίλου Allianz (Pension Sustainability Index-PSI,http://bit.ly/ps-index). Ο Δείκτης αναλύει την κατάσταση των συνταξιοδοτικών συστημάτων σε όλο τον κόσμο, μετά από χρόνια, ακόμα και δεκαετίες, εκτεταμένων μεταρρυθμίσεων.

Την ίδια στιγμή μελετά βασικούς παράγοντες, όπως τις δημογραφικές τάσεις, την κατάσταση της δημόσιας οικονομίας, τη δομή του συστήματος κοινωνικής ασφάλισης και απεικονίζει την ανάγκη για ασφαλιστικές μεταρρυθμίσεις. Για παράδειγμα, η Γερμανία πρόσφατα έπεσε σε χαμηλότερη θέση στην κατάταξη του Δείκτη, αν μη τι άλλο, επειδή ο πληθυσμός της γηράσκει πιο γρήγορα από το αναμενόμενο. Αυτό είναι, επίσης, πιθανόν να οδηγήσει σε αύξηση των συνταξιοδοτικών δαπανών.

Ο Δείκτης Επάρκειας Συνταξιοδοτικού Εισοδήματος του ομίλου Allianz μελετώντας την άλλη πλευρά της βιωσιμότητας αξιολογεί πηγές εισοδήματος για τους συνταξιούχους, συμπεριλαμβάνοντας δημόσιες και ιδιωτικές συνταξιοδοτικές παροχές, χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία και ακίνητα. Επιπλέον, δίνει ιδιαίτερη έμφαση στον προσδιορισμό των δαπανών, λόγω γήρανσης, όπως αυτών για την ιατρική περίθαλψη.

Όπως αναφέρεται στην ανακοίνωση της Allianz, σύμφωνα με στοιχεία του ΟΟΣΑ, το 1970, το προσδόκιμο ζωής στην Ελλάδα ήταν περίπου 74 έτη, ενώ η μέση ηλικία συνταξιοδότησης ήταν τα 66 έτη. Συνεπώς, τα χρόνια συνταξιοδότησης που μπορούσε να προσβλέπει ο Έλληνας πολίτης ήταν 8 περίπου. Το 2012, τα αντίστοιχα χρόνια είχαν αυξηθεί σε 20, κατά προσέγγιση.

Περισσότερα σε αυτή την κατηγορία: Προηγούμενο θέμα Επόμενο θέμα

Προσθήκη σχολίου

Premium Penna Reporter Mamamia CityWoman
Copyrights © 2009-2023 Premium S.A. All Rights Reserved.