ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ

Η απόφαση που θα κρίνει το μέλλον του Airbnb

Οκτωβρίου 24, 2016
Η απόφαση αργεί βασανιστικά. Το πράγμα όμως δεν μπορεί να περιμένει άλλο. Ο κυβερνήτης της Νέας Υόρκης, Άντριου Κουόμο θα πρέπει όπου να΄ ναι να αποφασίσει εάν θα υπογράψει η…
Premium Penna Reporter Mamamia CityWoman
Copyrights © 2009-2020 Premium S.A. All Rights Reserved.