ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ

Το Google DevFest επιστρέφει στην πόλη της Θεσσαλονίκης!

Ιανουαρίου 18, 2017
Υπάρχουν συνολικά περίπου 700 Google Developer Groups (GDGs) σε πάνω από 100 χώρες, τα οποία λειτουργούν με την μορφή της εθελοντικής κοινότητας. Το GDG Thessaloniki ξεκίνησε την λειτουργία του στην…
Premium Penna Reporter Mamamia CityWoman
Copyrights © 2009-2022 Premium S.A. All Rights Reserved.