ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ

Eurobank: Σημαντική υστέρηση στην παραγωγικότητα του λιανεμπορίου

Tweet
Share
Tweet
Share

Το λιανικό εμπόριο παρουσιάζει σημαντική υστέρηση στην παραγωγικότητα της εργασίας σε σύγκριση με το σύνολο της οικονομίας, εκτιμά η Eurobank, όπως αναφέρεται στο εβδομαδιαίο τεύχος της «7 Ημέρες Οικονομία».

Όπως αναφέρει η EUROBANK, τον Αύγουστο του 2015, ο δείκτης όγκου στο λιανικό εμπόριο (εποχικά διορθωμένα στοιχεία) σημείωσε ετήσια πτώση -2,65%. Σε σχέση με την αντίστοιχη μεταβολή του Ιουλίου, -6,03%, καταγράφηκε επιβράδυνση -3,38 ποσοστιαίων μονάδων. Οι αναλυτές επισημαίνουν ότι ο Αύγουστος ήταν ο 3ος συνεχής μήνας στον οποίο καταγράφεται αρνητική ετήσια μεταβολή του εν λόγω δείκτη. Τα προαναφερθέντα στοιχεία αποτελούν ενδείξεις ότι: 1ον η ελληνική οικονομία εισήλθε σε υφεσιακό μονοπάτι το 3ο τρίμηνο 2015 και 2ον η συρρίκνωση του πραγματικού ΑΕΠ ήταν ηπιότερη σε σχέση με την τάση - για υψηλότερη ύφεση - που είχε δημιουργηθεί τον Ιούλιο.

Η τελευταία φορά που ο εν λόγω δείκτης παρουσίασε παρόμοια, κυρίως ποιοτικά (τρεις συνεχόμενοι μήνες με αρνητική ετήσια μεταβολή), χαρακτηριστικά ήταν το 1ο τρίμηνο 2014. Το εν λόγω τρίμηνο είναι το τελευταίο μέχρι σήμερα στο οποίο σημειώθηκε ετήσια συρρίκνωση του πραγματικού ΑΕΠ, -0,51%.

Αλλά και για την ευρύτερη συνεισφορά του κλάδου στο σύνολο της οικονομίας, η Eurobank επισημαίνει ότι σε όρους ακαθάριστης προστιθέμενης αξίας (ΑΠΑ) παρουσίασε σημαντική συρρίκνωση τα τελευταία 13 χρόνια. Πιο συγκεκριμένα το 2001 συνεισέφερε το 6,71% της συνολικής ΑΠΑ ενώ το 2014 μόλις το 2,95%.

Η συνεισφορά του κλάδου του λιανικού εμπορίου στο σύνολο της οικονομίας σε όρους απασχόλησης παρουσίασε σταθερότητα τα τελευταία 13 χρόνια. Για παράδειγμα το 2001 το μερίδιο της απασχόλησης – σε όρους ωρών εργασίας - του κλάδου του λιανικού εμπορίου στο σύνολο της οικονομίας ήταν 12,28% και το 2014 ήταν 13,02%. Τα αντίστοιχα μεγέθη σε όρους απασχολούμενων ήταν 11,25% και 11,46%.

Με βάση τα δύο προαναφερθέντα χαρακτηριστικά του κλάδου του λιανικού εμπορίου η Eurobank συμπεραίνει: η παραγωγικότητα της εργασίας στον εν λόγω κλάδο εμφάνισε υστέρηση σε σχέση με το σύνολο της οικονομίας τα τελευταία 13 χρόνια. Δηλαδή ο μέσος ετήσιος ρυθμός μεταβολής της παραγωγικότητας της εργασίας στον κλάδο του λιανικού εμπορίου ήταν μικρότερος από τον αντίστοιχο του συνόλου της οικονομίας.

Πηγή: reporter.gr

Περισσότερα σε αυτή την κατηγορία: Προηγούμενο θέμα Επόμενο θέμα

Προσθήκη σχολίου

Premium Penna Reporter Mamamia CityWoman