ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ

Ελληνική ασφαλιστική αγορά: Πίσω στο 2006!

Tweet
Share
Like
Tweet
Share
Like

Το 2006 ήταν μία πολύ καλή χρονιά για την ελληνική οικονομία. Ήταν δυο χρόνια μετά την «Ολυμπιακή χρονιά» του 2004 και πολλοί ήταν ακόμη αυτοί που πίστευαν ότι τα πράγματα θα πάνε ακόμη καλύτερα. Η ελληνική οικονομία αναπτύσσονταν με ρυθμό 4,3%% και υπερέβη για ενδέκατο στη σειρά έτος τον μέσο ρυθμό ανάπτυξης των 15 τότε χωρών της Ευρωζώνης. Η παραγωγή ασφαλίστρων αυξήθηκε κατά 10,45% σε σύγκριση με το 20054 και έφθασε τα 4,33 δις. ευρώ.

 

Οι ασφαλίσεις κατά ζημιών αυξήθηκα κατά 3,6% στα 2,06 δις. ευρώ και οι ασφαλίσεις ζωής κατά 17, 94% στα 2,27 δις. ευρώ.

Η αύξηση της παραγωγής ασφαλίστρων όπως και η ανάπτυξη της ελληνικής οικονομίας συνεχίσθηκε για δυο τρία χρόνια ακόμη για να μπούμε στη συνέχεια την εποχή των μνημονίων και της συνεχούς απομείωσης του ΑΕΠ και όλων των παραγωγικών δραστηριοτήτων. Σήμερα 10 χρόνια μετά το 2006 η ασφαλιστική αγορά βρίσκεται και μερικές δεκάδες εκατομμύρια ευρώ κάτω από ότι ήταν το 2006.

Η παραγωγή ασφαλίστρων σύμφωνα με την ετήσια έκθεση της Ένωσης Ασφαλιστικών Εταιρειών Ελλάδος έκλεισε το 2014 στα 4,0 δις. ευρώ μειωμένη κατά 1,2% σε σχέση με το 2013. Η μείωση της παραγωγής ασφαλίστρων ήταν παρόμοια με την μείωση του ΑΕΠ (-1,6% σε τρέχουσα ς τιμές). Αυτό είχε σαν αποτέλεσμα την σταθεροποίηση του ποσοστού συμμετοχής του κλάδου της ιδιωτικής ασφάλισης στο 2,23% του ΑΕΠ.

Από την συνολική παραγωγή των 4 δις. ευρώ τα 2,1 δις. ευρώ αφορούσαν ασφαλίσεις κατά ζημιών (52,6% του συνόλου) ενώ το 1,9 δις. ευρώ στις ασφαλίσεις ζωής (47,4% του συνόλου).

Η πτώση της παραγωγής αντικατοπτρίζει σε μικρό μόνο βαθμό την μείωση των ασφαλίστρων, λόγω ανταγωνισμού και πτώσης της αγοραστικής δύναμης των καταναλωτών. Η πτώση της παραγωγής οφείλεται κυρίως στην μείωση των ασφαλισμένων κεφαλαίων. Οι ακυρώσεις συμβολαίων όλα αυτά τα χρόνια έπεσαν βροχή και μόνο το 2014 παρατηρήθηκε μία τάση συγκράτησης.

Αξιοσημείωτο είναι πάντως το γεγονός ότι οι αποζημιώσεις που κατέβαλε η ασφαλιστική αγορά το 2014 είναι περισσότερες από ότι το 2006 καθώς ανήλθαν στα 2,4 δις. ευρώ εκ των οποίων 850 έκτα ευρώ στις γενικές ασφαλίσεις και 1,5 δις. ευρώ ζωή, έναντι 2,26 δις. ευρώ το 2006, εκ των οποίων 1,128 δις. ευρώ στη ζωή και 1,132 δις. ευρώ στις γενικές ασφαλίσεις .

Για την ιστορία η καλύτερη χρονιά για την ασφαλιστική αγορά στο χρονικό διάστημα 2006-2014, ήταν του 2009 όταν η παραγωγή ασφαλίστρων έφθασε τα 5,4 δις. ευρώ εκ των οποίων 2,9 δις. ευρώ αφορούσαν στις ασφαλίσεις ζημιών και 2,5 δις. ευρώ στις ασφαλίσεις ζωής. Η παραγωγή του κλάδου αστικής ευθύνης οχημάτων ανήλθε τότε στα 1,454 δις. ευρώ, και οι αποζημιώσεις που κατεβλήθησαν έφθασαν τα 2,948 δις. ευρώ. Τέλος για να ολοκληρωθεί η εικόνα οι επενδύσεις των ασφαλιστικών εταιρειών που δραστηριοποιούνται στη χώρα ανήλθαν το 2014 στα 12 δις. ευρώ ενώ το 2006 ήταν 10,46 δις. ευρώ και το 2009 ήταν στα 11,3 δις. ευρώ.

Πηγή: reporter.gr

Περισσότερα σε αυτή την κατηγορία: Προηγούμενο θέμα Επόμενο θέμα

Προσθήκη σχολίου

Premium Penna Reporter Mamamia CityWoman
Copyrights © 2009-2022 Premium S.A. All Rights Reserved.