ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ

Νέες εταιρίες διαχείρισης δανείων στο μενού Κυβέρνησης - Θεσμών

Tweet
Share
Like
Tweet
Share
Like

Η διαχείριση των κόκκινων δανείων και το νομικό πλαίσιο, που θα διέπει τη λειτουργία των σχετικών εταιρειών αποτελούν κλειδί για την ολοκλήρωση της αξιολόγησης.

Από την εξέλιξη στα μέτωπα αυτά θα εξαρτηθεί το κατά πόσο είναι εφικτός ο στόχος για ολοκλήρωση της αξιολόγησης μέχρι την 25η Μαρτίου, λίγες μέρες δηλαδή πριν το Πάσχα των Καθολικών.

Στο επίκεντρο της σημερινής συνάντησης (6 μ.μ.) μεταξύ υπουργού Οικονομίας Γιώργου Σταθάκη με εκπροσώπους των Θεσμών αναμένεται να τεθεί το περιεχόμενο του πλαισίου διαχείρισης των δανείων με στόχο οι δύο πλευρές να καταλήξουν σε συμφωνία, ενώ δεν αποκλείεται να προκύψούν και νέα εμπόδια.

Παράλληλα οι δύο πλευρές είναι κοντά σε συμφωνία προκειμένου να «κλείσουν» το θέμα που έχει προκύψει σχετικά με το φορολογικό καθεστώς και τη διαγραφή οφειλών από τις τράπεζες, που σήμερα φορολογείται ως εισόδημα. Επίσης σύγκλιση υπάρχει και στο θέμα της φορολόγησης των εταιρειών διαχείρισης των δανείων, οι οποίες ήδη έχουν συστήσει κοινοπραξίες με συστημικές τράπεζες (ΑΛΦΑΠΕΙΡΑΙΩΣ) εκτός οργανικού κορμού. Ήδη, πάντως, για το θέμα το Σάββατο υπήρξε συνάντηση του διοικητή της ΤτΕ Γιάννη Στουρνάρα με τους θεσμούς.

Τι προβλέπει η πράξη για τις εταιρείες διαχείρισης

Η απόφαση της Εκτελεστικής Επιτροπής της Τράπεζας της Ελλάδος, η οποία δημοσιεύτηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, απαιτεί την υποβολή από την εταιρεία που αιτείται άδειας διαχείρισης ή απόκτησης δανείων, προγράμματος επιχειρηματικής δραστηριότητας, το οποίο θα περιλαμβάνει πλήρη και λεπτομερή περιγραφή όλων των εργασιών που συνδέονται με τις δραστηριότητες του άρθρου 1 του Ν. 4354/2015, καθώς και των τυχόν άλλων παράλληλων δραστηριοτήτων της εταιρείας. Το εν λόγω πρόγραμμα επιχειρηματικής δραστηριότητας θα παρουσιάζει τη στρατηγική της εταιρείας ανά κατηγορία απαιτήσεων ή τομέα της οικονομίας και γεωγραφική περιοχή, όπου η εταιρεία πρόκειται να στοχεύσει, περιλαμβάνοντας είτε εκτίμηση, χρονικού ορίζοντα δύο τουλάχιστον ετών, για την εξέλιξη των βασικών οικονομικών μεγεθών της, είτε ίδιας τουλάχιστον χρονικής διάρκειας σύμβαση διαχείρισης με συγκεκριμένη τράπεζα. Επιπρόσθετα, η εταιρεία που ζητεί άδεια από την ΤτΕ θα πρέπει να περιγράψει την οργανωτική δομή και τη διοικητική της διάρθρωση, καταθέτοντας σχετικά οργανογράμματα, τη σύνθεση και τη θέση στο οργανόγραμμα των Επιτροπών που πρόκειται να συσταθούν, κατά τη διακριτική ευχέρεια της εταιρείας ή υποχρεωτικά, καθώς και τον αριθμό και τα προσόντα του προσωπικού που θα στελεχώσει τις αντίστοιχες λειτουργίες του.

Η Τράπεζα της Ελλάδος διατηρεί την ευχέρεια να απαιτεί τη σύσταση χωριστής λειτουργίας διαχείρισης κινδύνων και αντίστοιχης Επιτροπής από μέλη του διοικητικού συμβουλίου, αν το κρίνει σκόπιμο με βάση την αρχή της αναλογικότητας και κριτήρια το μέγεθος και την πολυπλοκότητα των υπό διαχείριση χαρτοφυλακίων της αδειοδοτηθείσας εταιρείας.

Το πλαίσιο που θέτει η ΤτΕ προβλέπει ότι η εταιρεία διαχείρισης που θα εξαγοράζει μη εξυπηρετούμενα δάνεια θα πρέπει να διαθέτει ελάχιστο αρχικό μετοχικό κεφάλαιο 100.000 ευρώ. Την ίδια στιγμή, αν μια εταιρεία διαχείρισης επιθυμεί να αναχρηματοδοτεί δάνεια που διαχειρίζεται, θα πρέπει να έχει ελάχιστο ιδρυτικό κεφάλαιο αντίστοιχο με το απαιτούμενο για εταιρείες factoring, δηλαδή 4,5 εκατ. ευρώ.

Για την αναχρηματοδότηση απαίτησης απαιτείται τήρηση αρχείου που επιδεικνύεται στην Τράπεζα της Ελλάδος, όποτε αυτό ζητηθεί και περιλαμβάνει τα κάτωθι:

α) Τη σύμφωνη γνώμη του κατόχου των απαιτήσεων. Σε περίπτωση πλειόνων πιστωτών, η συγκατάθεση απαιτείται, ανεξαρτήτως αν η εταιρεία έχει συνάψει σύμβαση ανάθεσης διαχείρισης με το ίδρυμα πιστωτή.

β) Το σχέδιο αναδιάρθρωσης, στο πλαίσιο του οποίου συμφωνήθηκε η αναχρηματοδότηση, εγκεκριμένο από τα αρμόδια διοικητικά όργανα.

Επίσης αναμένονται οι αποφάσεις και αναφορικά με το ζήτημα των τριών κατηγοριών δανείων για τις οποίες η ελληνική πλευρά επιθυμεί να εξαιρεθούν από την πώληση σε εταιρείες διαχείρισης.

Πακέτα δανείων προς πώληση

Το κεντρικό πάντως θέμα του παζαριού είναι η πώληση ενήμερων δανείων, σε εταιρείες διαχείρισης, «πακέτο» με τα κόκκινα δάνεια, ώστε οι τράπεζες να μπορέσουν αποδεσμευτούν γρηγορότερα από τα δάνεια αυτά και να πιάσουν τους στόχους που τους έχουν τεθεί.

Η ελληνική πλευρά επιμένει στη γραμμή ότι αφενός θα πρέπει ο  κορμός του Νόμου Δένδια για τις ΜμΕ, που εξασφαλίζει προστασία θα πρέπει να διατηρηθεί, ενώ επίσης θα πρέπει να υπάρξει προστασία των δανείων με προσημείωση ή υποθήκη της πρώτης κατοικίας για μία τριετία και τη διατήρηση της προστασίας των μικρομεσαίων επιχειρηματικών δανείων με όρια τα 500.000 ευρώ, των επαγγελματιών με δάνεια έως 250.000 ευρώ και των καταναλωτικά δάνεια με όριο τα 20.000 ευρώ από  την πώληση σε εταιρείες διαχείρισης. Ωστόσο εκπρόσωποι των Θεσμών σύμφωνα με πληροφορίες, επιμένουν στην πλήρη απελευθέρωση της πώλησης όλων των κατηγοριών δανείων, επιχειρηματικών, στεγαστικών και καταναλωτικών.

Οι συζητήσεις αυτές διεξάγονται στο φόντο μιας ατμόσφαιρας που ουσιαστικά δείχνει νέα ανακεφαλαιοποίηση αν δεν λήξει το θέμα με τα κόκκινα δάνεια. Ενδεικτικό είναι δημοσίευμα του Economist, που κρούει τον κώδωνα του κινδύνου, οι ελληνικές τράπεζες να αναγκαστούν σε μια νέα ανακεφαλαιοποίηση λόγω των μη εξυπηρετούμενων δανείων, ενώ πρόσφατη έρευνα της Deloitte υποστηρίζει ότι το ποσοστό τους θα αυξηθεί μέχρι το τέλος του έτους. Με βάση τη συγκεκριμένη έρευνα οι τέσσερις συστημικές τράπεζες, διέθεταν στα τέλη του 2015 συνολικά 112 δισ. ευρώ είτε υπο-εξυπηρετούμενα, είτε μη εξυπηρετούμενα δάνεια, ποσό που αποτελεί το 42% του συνόλου των δανείων των τεσσάρων αυτών τραπεζών.

Γ.Α.

Πηγή: reporter.gr

Περισσότερα σε αυτή την κατηγορία: Προηγούμενο θέμα Επόμενο θέμα

Προσθήκη σχολίου

Premium Penna Reporter Mamamia CityWoman
Copyrights © 2009-2020 Premium S.A. All Rights Reserved.