ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ

Έρχονται ηλεκτρονικά κατασχετήρια-Το νέο δόγμα της Εφορίας

Tweet
Share
Like
Tweet
Share
Like

Ηλεκτρονικό δίχτυ κατά της φοροδιαφυγής στήνει η κυβέρνηση. Η Εφορία μάλιστα θα μπορεί να... εισβάλει σε ηλεκτρονικά καταστήματα αλλά και σε λογαριασμούς στο facebook.

Στο στόχαστρο μπαίνουν πρώτοι εκείνοι που έχουν χρέη στο Δημόσιο. Όπως αναφέρει δημοσίευμα της εφημερίδας «Έθνος», έρχονται ηλεκτρονικές κατασχέσεις στις μετοχές, τα ομόλογα, τα ρέπος αλλά και του περιεχομένου των τραπεζικών θυρίδων.

Την ίδια ώρα επεκτείνεται το αυτόματο σύστημα ελέγχων σε όλες τις τραπεζικές κινήσεις, καταθέσεις, αναλήψεις, πληρωμές δανείων κλπ.

Σε ό,τι αφορά στις ηλεκτρονικές υπηρεσίες, το επιχειρησιακό πρόγραμμα της ΓΓΔΕ προβλέπει την επέκταση του μητρώου τήρησης τραπεζικών λογαριασμών σε δανειακές συναλλαγές και χρηματιστηριακά προϊόντα, μέχρι τις 31 Μαρτίου 2017. Παράλληλα, ως τον Ιούνιο του 2017, προβλέπεται ότι θα συνδεθεί το μητρώο Taxis με το υπουργείο Εσωτερικών, προκειμένου να παρακολουθεί αυτόματα τα στοιχεία μεταβολών στο ληξιαρχείο. Επίσης, έως τον Ιούνιο του 2017, θα έχει τεθεί σε εφαρμογή και το ηλεκτρονικό περιουσιολόγιο.

Σύμφωνα με το επιχειρησιακό σχέδιο της ΓΓΔΕ, βασικοί τομείς της ενίσχυσης των δημοσίων εσόδων για το 2016 αναμένεται να αποτελέσουν:

Η διαμόρφωση και η υλοποίηση ενός αξιόπιστου πλαισίου στοχοθεσίας των εισπράξεων έναντι των ληξιπρόθεσμων και μη οφειλών. Ο καθορισμός είτε υψηλών (σε σχέση με την τρέχουσα οικονομική κατάσταση) είτε χαμηλών στόχων έχει αποφευχθεί, καθόσον πλήττουν την αξιοπιστία της φορολογικής διοίκησης με τις προκαλούμενες αρνητικές συνέπειές τους.

Η δημιουργία του προφίλ κάθε οφειλέτη με όλες τις διαθέσιμες πληροφορίες εντός και εκτός φορολογικής διοίκησης θα οδηγήσει σε μείωση του λειτουργικού κόστους της διαχείρισης των ληξιπρόθεσμων οφειλών, με απώτερο στόχο την αποτελεσματική υποστήριξη της διαδικασίας λήψης αναγκαστικών μέτρων είσπραξης.

Η συνεχιζόμενη επέκταση και ολοκλήρωση διαφόρων αυτοματοποιημένων διαδικασιών (η ενσωμάτωση είσπραξης εισφορών κοινωνικής ασφάλισης στη φορολογική διοίκηση, η επέκταση του ειδικού λογισμικού διενέργειας ηλεκτρονικών κατασχέσεων εις χείρας πιστωτικών ιδρυμάτων, η ηλεκτρονική είσπραξη οφειλόμενων ποσών από πωλήσεις ειδών που εκποιούνται από τη Δ.Δ.Δ.Υ. και η διασύνδεση με πληροφοριακά συστήματα εκτός του υπ. Οικονομικών).

Οι στρατηγικοί στόχοι που θέτει το επιχειρησιακό σχέδιο της ΓΓΔΕ είναι οι ακόλουθοι:

Στρατηγικός Στόχος 1: Μεγιστοποίηση Δημοσίων Εσόδων

 1. Αντιμετώπιση προβλημάτων που ανακύπτουν από τις υπερεισπράξεις των ΔΟΥ. Αυτοματοποίηση διαδικασίας συμψηφισμού υπερεισπράξεων.
 2. Επανεξέταση πλαισίου εφαρμογής μέτρων είσπραξης. Εξορθολογισμός νομικού πλαισίου λήψης αναγκαστικών μέτρων είσπραξης. Απλούστευση, μέσω ηλεκτρονικής εφαρμογής Taxisnet, της διαδικασίας έκδοσης φορολογικής ενημερότητας και ενιαία αντιμετώπιση στις παρακρατήσεις για όλες τις ρυθμίσεις.
 3. Επανεξέταση πλαισίου για άμεση απόδοση από τα τραπεζικά ιδρύματα των κατασχεθέντων χρηματικών ποσών από τους λογαριασμούς οφειλετών. Επανεξέταση και μεταρρύθμιση του Κ.Ε.Δ.Ε.
 4. Απλοποίηση της διαδικασίας ρύθμισης οφειλών και σύνδεση των όρων της ρύθμισης με τη φοροδοτική ικανότητα του φορολογούμενου, μέσω μεθόδων ανάλυσης κινδύνου. Εξέταση δυνατότητας παροχής προσωποποιημένων λύσεων ρύθμισης με αναφορά στους όρους της ρύθμισης (επιτόκιο, εξασφαλίσεις, κ.λπ.).

Στρατηγικός Στόχος 2: Ενίσχυση της φορολογικής συμμόρφωσης και καταπολέμηση της φοροδιαφυγής

Ενίσχυση της εκούσιας συμμόρφωσης

 1. Διαμόρφωση φορολογικής συνείδησης, ξεκινώντας από την πρωτοβάθμια εκπαίδευση
 2. Εκστρατείες ενίσχυσης της φορολογικής συνείδησης
 3. Επιβράβευση των φορολογουμένων που είναι συνεπείς στην εκπλήρωση των φορολογικών τους υποχρεώσεων, με παροχή κινήτρων

Καταπολέμηση της φοροδιαφυγής

 1. Επαναξιολόγηση των κριτηρίων ανάλυσης κινδύνου των προς έλεγχο υποθέσεων
 2. Στοχευμένοι έλεγχοι σε κατηγορίες επαγγελματιών και δημοσιοποίηση πρώτων αποτελεσμάτων, με σκοπό την περαιτέρω ενίσχυση της συμμόρφωσης
 3. Παροχή κινήτρων για εκτεταμένη χρήση πλαστικού χρήματος στις συναλλαγές
 4. Κατάρτιση Επιχειρησιακών Σχεδίων ελέγχων ανά κλάδο δραστηριότητας
 5. Συνεχής εκπαίδευση των ελεγκτών
 6. Επέκταση της παροχής στοιχείων από τρίτους. Βελτίωση της διεθνούς συνδρομής στην παροχή πληροφοριών
 7. Συνεργασία με Οικονομική Αστυνομία για τη διενέργεια ελέγχων
 8. Μείωση των ελεγκτών ανά εποπτεία για τον αποτελεσματικότερο συντονισμό των διενεργούμενων ελέγχων
 9. Επανεξέταση διατάξεων του Κ.Φ.Α.Σ., (όπως πρόσθετα βιβλία, κλπ)
 10. Τυποποίηση διαδικασιών ελέγχου και παροχή κατευθυντήριων οδηγιών από την κεντρική διοίκηση
 11. Πλήρης πρόσβαση των ελεγκτών στο διαδίκτυο και σε όλα τα πληροφοριακά συστήματα
 12. Εξοπλισμός των ελεγκτικών υπηρεσιών με μέσα προηγμένης τεχνολογίας
 13. Διενέργεια προληπτικών ελέγχων σε στοχευμένες κατηγορίες επαγγελματιών

Στρατηγικός Στόχος 3: Ενίσχυση της εξωστρέφειας της ελληνικής οικονομίας, καταπολέμηση του λαθρεμπορίου και προστασία της δημόσιας υγείας

 1. Αξιοποίηση στοιχείων του συστήματος εισροών-εκροών των πρατηρίων καυσίμων
 2. Ηλεκτρονικό σύστημα παρακολούθησης μεταφορικών μέσων πετρελαίου. GPS σε βυτιοφόρα και παρακολούθηση μεταβολών βάρους
 3. Εντατικοί έλεγχοι ρευστών διαθεσίμων
 4. Ενίσχυση των Κινητών Ομάδων Ελέγχου (Κ.Ο.Ε.)
 5. Προμήθεια και χρήση καμερών κατά τις διαδικασίες ελέγχου και ανακρίσεων στα τελωνεία
 6. Αποτελεσματικότερη στόχευση, μέσω της τροφοδότησης του risk analysis από τα τελωνεία
 7. Εντατικοί έλεγχοι στις συνοριακές μεταφορές προς τη χώρα μας και διασταύρωση παραστατικών στοιχείων διακίνησης για τη διασφάλιση του ενδοκοινοτικού ΦΠΑ και τη μείωση του λαθρεμπορίου και της φοροδιαφυγής
 8. Επανεξέταση του καθεστώτος λειτουργίας των μικρών αποσταγματοποιών (καθεστώς διημέρων)
 9. Ενίσχυση τελωνειακών υπηρεσιών με μέσα δίωξης

Στρατηγικός Στόχος 4: Αποτελεσματικότερη και αποδοτικότερη Διοίκηση με σεβασμό στον πολίτη

Διοίκηση ανθρώπινου δυναμικού

 1. Άμεση πλήρωση κενών θέσεων στην ιεραρχία των υπηρεσιών
 2. Αύξηση προσωπικού τελωνείων, (σύμφωνα με τον Π.Ο.Τ. θα έπρεπε να είναι 4.500)
 3. Πρόσληψη έμπειρων νομικών στα τμήματα Δικαστικού των τελωνείων
 4. Επανεξέταση του θεσμού των πιστοποιημένων ελεγκτών βεβαίωσης και είσπραξης
 5. Πρόσληψη προσωπικού με εξειδικευμένα προσόντα και συνεχής εκπαίδευση
 6. Αξιολόγηση του προσωπικού με επιστημονικά κριτήρια και αποτελεσματική αξιοποίησή του
 7. Ανάπτυξη συστήματος επιβράβευσης του προσωπικού
 8. Μεταβίβαση γνώσεων-εμπειριών στους νέους ελεγκτές με μικτά συνεργεία ελέγχου
 9. Σύσταση Σχολής Επιμόρφωσης μόνο για τη Γ.Γ.Δ.Ε.
 10. Σύνδεση αμοιβής με την παραγωγικότητα
 11. Υποχρεωτική εναλλαγή θέσεων και ρόλων (job rotation)

Καταπολέμηση της Διαφθοράς

 1. Περαιτέρω ηλεκτρονικοποίηση των διαδικασιών, στο πλαίσιο μείωσης της συναλλαγής με το κοινό
 2. Τιμωρία της ηθικής αυτουργίας
 3. Αυστηρό πειθαρχικό δίκαιο/νομικό πλαίσιο για την καταπολέμηση της διαφθοράς

Ενίσχυση της εμπιστοσύνης των πολιτών

 1. Σταθερό φορολογικό σύστημα. Απλοποίηση των φορολογικών διατάξεων
 2. Επέκταση των ηλεκτρονικών πληρωμών
 3. Εξυπηρέτηση μέσω ραντεβού
 4. Σύσταση γραφείου υποδοχής φορολογουμένων στις ΔΟΥ
 5. Θέσπιση διαδικασιών για ηλεκτρονική επικοινωνία με φορολογούμενους
 6. Περαιτέρω τυποποίηση των διαδικασιών, με σκοπό την ενιαία αντιμετώπιση των συναλλασσόμενων

Συνεχής βελτίωση των υπηρεσιών

 1. Πρόσβαση όλων των υπηρεσιών σε κωδικοποιημένη βάση νομικών πληροφοριών
 2. Εκσυγχρονισμός των πληροφοριακών συστημάτων της Γ.Γ.Δ.Ε. και πλήρης διαλειτουργικότητα
 3. Διαλειτουργικότητα πληροφοριακών συστημάτων της Γ.Γ.Δ.Ε. με πληροφοριακά συστήματα τρίτων φορέων
 4. Απλοποίηση και περαιτέρω τυποποίηση των διαδικασιών με βάση πρότυπα ποιότητας
 5. Επανεξέταση της λειτουργίας του Γραφείου Αυτοκινήτων και του Τμήματος Φορολογικής Συμμόρφωσης στις ΔΟΥ
 6. Επανεξέταση του θεσμού των Γ.Ε.Φ.
 7. Ψηφιοποίηση Αρχείων
 8. Εναρμόνιση της φορολογικής και τελωνειακής νομοθεσίας
 9. Επέκταση ηλεκτρονικών πληρωμών
 10. Κωδικοποίηση και παροχή τυποποιημένων οδηγιών/διευκρινίσεων
 11. Ανάπτυξη νέων δυνατοτήτων εσωτερικής επικοινωνίας και πληροφόρησης (π.χ. τηλεδιάσκεψη, forum, δημιουργία νέου site.

Πηγή: reporter.gr

Περισσότερα σε αυτή την κατηγορία: Προηγούμενο θέμα Επόμενο θέμα

Προσθήκη σχολίου

Premium Penna Reporter Mamamia CityWoman
Copyrights © 2009-2022 Premium S.A. All Rights Reserved.