ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ

Ντομπρόβσκις: Θα βοηθήσουμε στην αξιοποίηση καταθέσεων Ελλήνων στο εξωτερικό

Tweet
Share
Tweet
Share

«Αναποτελεσματικό» χαρακτήρισε ο αντιπρόεδρος της Κομισιόν, Βαλντίς Ντομπρόβσκις, το προηγούμενο πλαίσιο αξιοποίησης των καταθέσεων Ελλήνων μεγαλοκαταθετών στο εξωτερικό, απαντώντας σε ερώτηση του Δ. Παπαδημούλη. Μάλιστα, ο κ. Ντομπρόβσκις διαβεβαίωσε πως «θα παρέχουμε βοήθεια ώστε να μεγιστοποιηθεί η βραχυπρόθεσμη αύξηση των εσόδων».

Αναλυτικά, σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση, σε ερώτηση του Αντιπροέδρου του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και Ευρωβουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ, Δημήτρη Παπαδημούλη, αναφορικά με την αξιοποίηση των καταθέσεων Ελλήνων μεγαλοκαταθετών στο εξωτερικό, απάντησε ο Αντιπρόεδρος της Κομισιόν, Β. Ντομπρόβσκις.

Πιο συγκεκριμένα, ο Αντιπρόεδρος της Κομισιόν παραδεχόμενος την «έλλειψη αποτελεσματικότητας του προηγούμενου πλαισίου», συμφωνεί με την ελληνική κυβέρνηση στην ανάγκη «μίας σύγχρονης υπηρεσίας φορολογικών ερευνών που να στηρίζεται στη συλλογή πληροφοριών». Παράλληλα σημειώνει πως «η αξιοποίηση των διαφόρων φορολογικών καταλόγων που οι αρχές έχουν στην κατοχή τους είναι στη διακριτική ευχέρεια των ελληνικών αρχών», ενώ υπενθυμίζει πως η Ελλάδα με το Ελληνικό Πρόγραμμα Προσαρμογής, έχει συμφωνήσει στην σύσταση ειδικευμένων μονάδων για την καταπολέμηση της φορολογικής απάτης, μέσω μεταβίβασης των φορολογικών και τελωνειακών αρμοδιοτήτων του ΣΔΟΕ, στην φορολογική διοίκηση.

Τέλος, ο κ. Ντομπρόβσκις υπογραμμίζει πως η Κομισιόν ήδη από το 2011 παρέχει εξατομικευμένη τεχνική βοήθεια καθώς και «συμβουλές σχετικά με τον τρόπο με τον οποίο θα εφαρμοστεί μια πρωτοβουλία εκούσιας γνωστοποίησης σύμφωνα με τα διεθνή πρότυπα και τις βέλτιστες πρακτικές, έτσι ώστε να μεγιστοποιηθεί η βραχυπρόθεσμη αύξηση των εσόδων».

Ο Δημήτρης Παπαδημούλης είχε καταθέσει ερώτηση προς την Κομισιόν, αναφορικά με τις πληροφορίες που είχαν προκύψει για περίπου 10.588 λογαριασμούς ελλήνων πολιτών σε ελβετική τράπεζα και για ενδεχόμενα σημαντικά φορολογικά έσοδα που είχαν χαθεί για το Ελληνικό κράτος. Επικαλούμενος ο Ευρωβουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ το αρ.9 του Κανονισμού 472/2013 το οποίο προβλέπει ότι μία χώρα που βρίσκεται σε πρόγραμμα δύναται να λαμβάνει σε συνεργασία με την Κομισιόν, μέτρα για την καταπολέμηση της φοροδιαφυγής, είχε ζητήσει πληροφορίες μεταξύ άλλων για τον τρόπο με τον οποίο η Επιτροπή σκοπεύει να συμβάλει στην αξιοποίηση των διαφόρων φορολογικών λιστών καθώς και κατά πόσο θα ενισχύσει τις Ελληνικές φορολογικές αρχές σε τεχνικό επίπεδο η νέα Υπηρεσία Στήριξης Διαρθρωτικών Μεταρρυθμίσεων.

Αναλυτικά η ερώτηση και η απάντηση

Ερώτηση με αίτημα γραπτής απάντησης E-015156/2015

προς την Επιτροπή

Άρθρο 130 του Κανονισμού

Dimitrios Papadimoulis (GUE/NGL)

Θέμα: Αξιοποίηση των καταθέσεων Ελλήνων μεγαλοκαταθετών στο εξωτερικό

Η ελληνική κυβέρνηση παρέλαβε πρόσφατα από την κεντρική φορολογική αρχή της Γερμανίας και το κρατίδιο της Βόρειας Ρηνανίας-Βεστφαλίας, πληροφορίες για 10.588 τραπεζικούς λογαριασμούς ελλήνων πολιτών σε ελβετική τράπεζα, το συνολικό υπόλοιπο των οποίων ανέρχεται σε 6,8 δισ. ελβετικά φράγκα.

Την ίδια στιγμή δεν έχουν αξιοποιηθεί πλήρως, από τις προηγούμενες ελληνικές κυβερνήσεις όπως συνέβη σε αλλά κράτη μέλη, μια σειρά από λίστες φορολογικών δεδομένων ελλήνων πολιτών, που θα μπορούσαν να αποφέρουν σημαντικά φορολογικά έσοδα στο ελληνικό δημόσιο.

Με δεδομένο το άρθρο 9 του Κανονισμού 472/2013, το οποίο προβλέπει ότι μια χώρα που βρίσκεται σε Πρόγραμμα δύναται να λαμβάνει, σε συνεργασία με την Επιτροπή, μέτρα για την καταπολέμηση της φοροδιαφυγής και της φορολογικής απάτης, ερωτάται η Επιτροπή:

1. Πώς σκοπεύει να συμβάλλει στην αξιοποίηση των διαφόρων φορολογικών λιστών που έχουν στην κατοχή τους οι ελληνικές αρχές;

2. Θα ενισχύσει τις ελληνικές φορολογικές αρχές, σε τεχνικό επίπεδο, η νέα Υπηρεσία Στήριξης Διαρθρωτικών Μεταρρυθμίσεων της Επιτροπής και πως;

3. Θα μπορούσε η Επιτροπή, στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων της, να συμβάλλει στον συντονισμό για την αξιοποίηση όλων των φορολογικών λιστών που διαθέτουν οι φορολογικές αρχές των κρατών-μελών της;

Απάντηση του Αντιπροέδρου Dombrovskis

εξ ονόματος της Επιτροπής

(25.3.2016)

1. Η αξιοποίηση των διαφόρων φορολογικών καταλόγων που οι αρχές έχουν στην κατοχή τους είναι στη διακριτική ευχέρεια των ελληνικών αρχών. Φαίνεται ότι, επί του παρόντος, ο αριθμός των φορολογικών ελέγχων που έχουν ανοίξει υπερβαίνει κατά πολύ την ικανότητα ελέγχου. Η Επιτροπή, με στόχο να βοηθήσει τις αρχές να επικεντρώσουν τις προσπάθειές τους στις πιο σημαντικές υποθέσεις φορολογικής απάτης, επέμεινε ότι η Ελλάδα πρέπει να αποκτήσει μία σύγχρονη υπηρεσία φορολογικών ερευνών που να στηρίζεται στη συλλογή πληροφοριών.

Λόγω της έλλειψης αποτελεσματικότητας του προηγούμενου πλαισίου, η Ελλάδα συμφώνησε με τον ΕΜΣ στο Μνημόνιο Συνεννόησης που συνδέεται με το Τρίτο Πρόγραμμα Οικονομικής Προσαρμογής (ΜΣ 3) να μεταβιβάσει τις φορολογικές και τελωνειακές αρμοδιότητες του Σώματος Δίωξης Οικονομικού Εγκλήματος (ΣΔΟΕ) στη φορολογική διοίκηση. Σκοπός είναι να αποσαφηνιστεί το ζήτημα της σύστασης ειδικευμένων μονάδων για την καταπολέμηση της φορολογικής απάτης.

2. Από το 2011, η Επιτροπή διαδραμάτισε ιδιαίτερα ενεργό ρόλο στην παροχή εξατομικευμένης τεχνικής βοήθειας για την αναδιαμόρφωση των βασικών διαδικασιών της φορολογικής και τελωνειακής διοίκησης. Ένα βασικό στοιχείο αποτέλεσε η σύσταση μιας ισχυρής επιτόπιας ομάδας συμβούλων ικανής να παρέχει στήριξη σε Έλληνες υπαλλήλους σε καθημερινή βάση1.

Κατά κύριο λόγο μέσω αυτής της επιτόπιας ομάδας συμβούλων που στελεχώνεται κυρίως με εμπειρογνώμονες από τις φορολογικές αρχές των κρατών μελών, η Επιτροπή βοηθά την Ελλάδα να παρουσιάσει μια στρατηγική φορολογικής συμμόρφωσης, ώστε να παρακινήσει τους φορολογούμενους να εκπληρώνουν τις υποχρεώσεις τους οικειοθελώς. Η Επιτροπή παρέχει, επίσης, συμβουλές σχετικά με τον τρόπο με τον οποίο θα εφαρμοστεί μια πρωτοβουλία εκούσιας γνωστοποίησης σύμφωνα με τα διεθνή πρότυπα και τις βέλτιστες πρακτικές, έτσι ώστε να μεγιστοποιηθεί η βραχυπρόθεσμη αύξηση των εσόδων χωρίς αρνητικές επιπτώσεις στη συνολική μακροπρόθεσμη συμμόρφωση.

Πηγή: reporter.gr

Περισσότερα σε αυτή την κατηγορία: Προηγούμενο θέμα Επόμενο θέμα

Προσθήκη σχολίου

Premium Penna Reporter Mamamia CityWoman
Copyrights © 2009-2023 Premium S.A. All Rights Reserved.