ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ

Δραματικές αλλαγές φέρνει στα «μπλοκάκια» το νέο Ασφαλιστικό

Tweet
Share
Like
Tweet
Share
Like

Θεαματικές ανατροπές στη ζωή χιλιάδων συνταξιούχων και ειδικά στη ζωή των νυν ασφαλισμένων προκαλεί το σχέδιο νόμου για το Ασφαλιστικό που έδωσε για δημόσια διαβούλευση η κυβέρνηση με το οποίο προτείνει αύξηση των ασφαλιστικών εισφορών στο 20% επί των πάσης φύσεως αποδοχών των μισθωτών που αμείβονται με μπλοκάκι, αλλά και των ελευθέρων επαγγελματιών, εμπόρων, βιοτεχνών, καταστηματαρχών, επιστημόνων, δικηγόρων , μηχανικών και ιατρών.

Όπως αναφέρεται στο νομοσχέδιο οι εργαζόμενοι που πληρώνονται με μπλοκάκια, είτε ως ελεύθεροι επαγγελματίες είτε ως μισθωτοί, θα δουν αύξηση των ασφαλιστικών εισφορών για τον κλάδο της κύριας σύνταξης στο 20% επί των πάσης φύσεως αποδοχών τους -κατά 6,67% σε βάρος των ασφαλισμένων και κατά 13,33% σε βάρος των εργοδοτών.

Υπενθυμίζεται ότι με τα ισχύοντα μέχρι σήμερα, πάνω από 1 εκ. ασφαλισμένοι στον ΟΑΕΕ, πλήρωναν από 210,7 ευρώ, (η βάση του κατώτερου κλιμακίου), έως 709,01 ευρώ. Η επίμαχη ρύθμιση επιβαρύνει κυρίως τις επιχειρήσεις που απασχολούν μισθωτούς με Δελτίο Παροχής Υπηρεσιών.

Βεβαίως, οι ελεύθεροι επαγγελματίες εξασφαλίζουν αφενός σύνδεση των αποδοχών τους με τις ασφαλιστικές εισφορές, γεγονός που ευνοεί τα χαμηλά εισοδήματα, αλλά, αφετέρου, η ρύθμιση προβλέπεται ότι θα προκαλέσει μαθηματικά ένταση της φοροδιαφυγής.

Το υπουργείο Εργασίας τροποποιεί ριζικά με δύο άρθρα, όσα ίσχυαν μακροχρόνια στην κύρια σύνταξη, για το θέμα των εισφορών. Οι επίμαχες διατάξεις έχουν ως εξής:

Εισφορές Μισθωτών και Εργοδοτών

· Από τη δημοσίευση του παρόντος νόμου, το συνολικό ποσοστό εισφοράς κύριας σύνταξης ασφαλισμένου μισθωτού και εργοδότη ορίζεται σε 20% επί των πάσης φύσεως αποδοχών των εργαζομένων, με την επιφύλαξη της παρ. 17 του άρθρου 39 του παρόντος νόμου, με εξαίρεση τις κοινωνικού χαρακτήρα έκτακτες παροχές λόγω γάμου, γεννήσεως τέκνων, θανάτου και βαριάς αναπηρίας και κατανέμεται κατά 6,67% σε βάρος των ασφαλισμένων και κατά 13,33% σε βάρος των εργοδοτών, συμπεριλαμβανομένου από 1.1.2017 και του Δημοσίου και των νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου.

Εισφορές αυτοαπασχολουμένων και ελεύθερων επαγγελματιών

· Από 1.1.2017, το ποσοστό της μηνιαίας ασφαλιστικής εισφοράς για τον κλάδο κύριας σύνταξης, που καταβάλλουν τα πρόσωπα, παλαιοί και νέοι ασφαλισμένοι κατά τη διάκριση του ν. 2084/1992, τα οποία υπάγονται ή θα υπάγονταν σύμφωνα με τις γενικές ή ειδικές ή καταστατικές διατάξεις, όπως ίσχυαν ως την έναρξη ισχύος του παρόντος νόμου, στην ασφάλιση του Ο.Α.Ε.Ε., ανέρχεται μηνιαίως σε ποσοστό 20%.

· Ειδικά για τα πρόσωπα, παλαιούς και νέους ασφαλισμένους κατά τη διάκριση του ν. 2084/1992, τα οποία υπάγονται ή θα υπάγονταν σύμφωνα με τις γενικές ή ειδικές ή καταστατικές διατάξεις, όπως ίσχυαν ως την έναρξη ισχύος του παρόντος νόμου, στην ασφάλιση του ΕΤΑΑ., καθώς και για τους οικονομολόγους ασφαλισμένους στον Ο.Α.Ε.Ε., και εγγεγραμμένους στο Οικονομικό Επιμελητήριο, το ποσοστό της μηνιαίας ασφαλιστικής εισφοράς για τον κλάδο κύριας σύνταξης ανέρχεται μηνιαίως σε ποσοστό 14% για τα πρώτα δύο (2) έτη από την πρώτη τους υπαγωγή στην ασφάλιση, σε ποσοστό 17% για τα επόμενα τρία (3) έτη και σε ποσοστό 20% για το διάστημα μετά το 5ο έτος της υπαγωγής τους στην ασφάλιση. Στην παράγραφο 4 του άρθρου 39 του νομοσχεδίου ορίζεται ότι «διατάξεις νόμου που προβλέπουν την καταβολή μειωμένων ασφαλιστικών εισφορών για τους ασφαλισμένους προερχόμενους από το ΕΤΑΑ, κατά την πρώτη πενταετία υπαγωγής στην ασφάλιση, καταργούνται από 1.1.2017».

Το νομοσχέδιο προβλέπει επίσης, κατάργηση των κατώτατων ορίων συντάξεων, θεσμοθέτηση Εθνικής Σύνταξης στα 384 ευρώ μετά από τουλάχιστον 20 χρόνια ασφάλισης, σημαντικά μικρότερους συντελεστές αναπλήρωσης για την αναλογική σύνταξη, που οδηγούν σε χαμηλές νέες συντάξεις κυρίως για όσους έχουν πάνω από 25 έτη ασφάλισης και το μέσο εισόδημά τους ξεπερνά τα 1.000 ευρώ, προστασία των ήδη καταβαλλόμενων συντάξεων στα σημερινά επίπεδα, αύξηση εισφορών αλλά και σαρωτικές ενοποιήσεις ταμείων.

Πηγή: reporter.gr

Περισσότερα σε αυτή την κατηγορία: Προηγούμενο θέμα Επόμενο θέμα

Προσθήκη σχολίου

Premium Penna Reporter Mamamia CityWoman
Copyrights © 2009-2020 Premium S.A. All Rights Reserved.