ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ

Ξεκινά αποπληρωμές οφειλών προς ιδιώτες το Δημόσιο

Tweet
Share
Like
Tweet
Share
Like

Αποπληρωμή ληξιπροθέσμων οφειλών προς ιδιώτες ξεκινά το Δημόσιο τις επόμενες ημέρες, με τον στόχο να προβλέπει την εξόφληση χρεών ύψους 5,5 δισ. ευρώ, σταδιακά μέχρι το τέλος του 2018.

Μάλιστα, από το Γενικό Λογιστήριο του Κράτους, «έφυγαν» ήδη τα πρώτα χρήματα προς τον ΕΟΠΥΥ, τα νοσοκομεία, και τα υπουργεία Υγείας, Ανάπτυξης, Υποδομών Μεταφορών και Δικτύων, και είναι θέμα πλέον των φορέων να πραγματοποιήσουν τις πρώτες πληρωμές με τα περίπου 800 εκατ. ευρώ που διατίθενται σ' αυτή τη φάση.

Πρόκειται για μέρος της δόσης των 1,8 δισ. ευρώ που έλαβε η κυβέρνηση στο πλαίσιο της πρώτης αξιολόγησης, με αποκλειστικό σκοπό την αποπληρωμή χρεών του Δημοσίου.

Πιο αναλυτικά, αν δεν υπάρξουν προβλήματα με τη χρηματοδότηση της χώρας από τον ESM, ο σχεδιασμός του υπουργείου Οικονομικών προβλέπει τηνεκταμίευση 3,5 δισ. ευρώ εντός του 2016 και άλλων 2 δισ. ευρώ εντός του 2017 για να εξοφληθούν τα χρέη προηγούμενων ετών όλων των υπουργείων, των νοσοκομείων, των ασφαλιστικών ταμείων, των οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης και των λοιπών νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου.

Προτεραιότητα στη διαδικασία εξόφλησης θα έχουν οι παλαιότερες οφειλές.

Ωστόσο, δεν εξοφλούνται ληξιπρόθεσμες υποχρεώσεις επόμενου έτους πριν την εξόφληση των ληξιπρόθεσμων υποχρεώσεων του προηγούμενου κάθε φορά έτους, εκτός εάν υφίστανται κωλύματα νομιμότητας για την εξόφλησή τους.

Εξαίρεση στη χρονολογική σειρά μπορεί να υπάρξει:

  • Όταν αφορούν σε δικαστικές αποφάσεις οι οποίες είναι εκτελεστές
  • Όταν προβλέπονται ποινές και πρόστιμα σε περίπτωση καθυστέρησης, όπως τόκοι υπερημερίας κ.λπ.
  • Όταν αφορούν στην αντιμετώπιση επιτακτικών και επειγουσών αναγκών.

Το πρώτο δεκαήμερο κάθε μήνα υποχρεούνται οι φορείς να ενημερώνουν το Γενικό Λογιστήριο του Κράτους για την πορεία εξόφλησης των οφειλών τους τον προηγούμενο μήνα.

Σύμφωνα με τα πιο πρόσφατα στοιχεία του ΓΛΚ οι ληξιπρόθεσμες υποχρεώσεις του Δημοσίου προς τους ιδιώτες έφθασαν τον Μάιο στα 5,770 δισ. ευρώ, από 5,520 δισ. ευρώ τον Απρίλιο, με τους δανειστές όμως να διαφωνούν και να εκτιμούν ότι το συνολικό χρέος ανέρχεται τουλάχιστον στα 7,7 δισ. ευρώ.

Παράλληλα οι εκκρεμείς επιστροφές φόρων διαμορφώθηκαν τον ίδιο μήνα σε 1,259 δισ. ευρώ έναντι 1,182 δισ. ευρώ τον Απρίλιο.

Το μεγαλύτερο μέρος των οφειλών αφορούν στους Οργανισμούς Κοινωνικής Ασφάλισης. Τα χρέη τους ανήλθαν σε 3,067 δισ. ευρώ έναντι 2,875 δισ. ευρώ τον Απρίλιο. Οι ληξιπρόθεσμες οφειλές των νοσοκομείων διαμορφώθηκαν σε 1,259 δισ. ευρώ έναντι 1,182 δισ. ευρώ τον προηγούμενο μήνα.

Το σύνολο των ληξιπρόθεσμων οφειλών και των επιστροφών φόρων από τα 3,8 δισ. ευρώ στο τέλος του 2014 έφτασε στα 5,97 δισ. ευρώ στο τέλος του 2015 και στα 7,029 δισ. ευρώ στο τέλος Μαΐου.

Πάντως, το μείζον πρόβλημα των ληξιπρόθεσμων οφειλών του Δημοσίου δεν πρόκειται να λυθεί με αυτήν την περίοδο αποπληρωμής, καθώς στα υπάρχοντα χρέη προστίθενται συνεχώς νέα.

Πηγή: reporter.gr

Περισσότερα σε αυτή την κατηγορία: Προηγούμενο θέμα Επόμενο θέμα

Προσθήκη σχολίου

Premium Penna Reporter Mamamia CityWoman
Copyrights © 2009-2020 Premium S.A. All Rights Reserved.