ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ

Νέα φορολογική «καταιγίδα» φέρνει η δεύτερη αξιολόγηση

Tweet
Share
Like
Tweet
Share
Like

Δρόμος μετ' εμποδίων περιμένει την κυβέρνηση στο πλαίσιο της δεύτερης αξιολόγησης, αλλά ακολούθως και όλους τους πολίτες, καθώς οι παρεμβάσεις που θα πρέπει να συμφωνηθούν προβλέπουν ένα βαρύ πακέτο αλλαγών στη φορολογία.

Σύμφωνα με το συμπληρωματικό μνημόνιο, μέχρι τον Μάρτιο του 2017 η κυβέρνηση θα πρέπει να έχει δρομολογήσει δεκαπέντε νέες παρεμβάσεις στο φορολογικό σύστημα.

Στις παρεμβάσεις στο μέτωπο της φορολογίας περιλαμβάνονται σημαντικές αλλαγές όπως η επανεξέταση των φοροαπαλλαγών των επιχειρήσεων, η αλλαγή επί τα χείρω του φορολογικού καθεστώτος της ναυτιλίας, η αύξηση του ορίου τζίρου για την απαλλαγή από τον ΦΠΑ καθώς και περισσότερες και ταχύτερες κατασχέσεις και πλειστηριασμοί για όσους έχουν ληξιπρόθεσμες οφειλές προς το δημόσιο.

Μεταξύ των παρεμβάσεων που θα συζητηθούν στο τραπέζι της δεύτερης αξιολόγησης είναι οι εξής:

 • Θα επανεξεταστούν όλα τα κίνητρα και οι απαλλαγές που υπάρχουν στη φορολογία εισοδήματος των επιχειρήσεων. Θα ενσωματωθούν σε ενιαία νομοθεσία όλες οι φοροαπαλλαγές με ταυτόχρονη κατάργηση όσων κριθούν αναποτελεσματικές ή άδικες. Στην ουσία έρχεται κατάργησης φοροαπαλλαγών για τις επιχειρήσεις που θα αυξήσουν ακόμη περισσότερο το φορολογικό βάρος για το επιχειρείν.
 • Θα αναθεωρηθεί το καθεστώς «προνομιακής» (όπως την χαρακτηρίζουν οι θεσμοί) φορολογικής μεταχείρισης του κλάδου της ναυτιλίας. Η αναθεώρηση θα γίνει υπό τις υποδείξεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.
 • Χρονική επέκταση έως το 2018 της εφαρμογής των διατάξεων για την προσωρινή εθελοντική συνεισφορά των ναυτιλιακών επιχειρήσεων.
 • Τροποποίηση της νομοθεσίας για τη φορολογία εισοδήματος των εταιριών η οποία καλύπτει τις συγχωνεύσεις, τις εξαγορές και τους εταιρικούς λογαριασμούς αποθεματικών.
 • Ανάπτυξη του νέου φορολογικού πλαισίου για τα οχήματα συλλογικών επενδύσεων και τους συμμετέχοντες σ’ αυτά, σε συμφωνία με τις βέλτιστες πρακτικές που εφαρμόζονται στην Ευρωπαϊκή Ένωση.
 • Θα εκδοθούν οι απαιτούμενες υπουργικές αποφάσεις και εγκύκλιοι για την υλοποίηση των αλλαγών που επήλθαν πρόσφατα στον Κώδικα Φορολογικών Διαδικασιών (αλλαγές στον τρόπο διενέργειας φορολογικών ελέγχων, καθιέρωση προστίμων για χρησιμοποίηση ταμειακών μηχανών - μαϊμού κ.λπ.).
 • Θα απλοποιηθεί το καθεστώς της φορολογίας εισοδήματος και διασφάλιση της συνοχής της φορολογικής βάσης για το φόρο εισοδήματος και τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης των μικρών επιχειρήσεων που βρίσκονται κάτω από το όριο απαλλαγής από τον ΦΠΑ. Υπενθυμίζεται ότι από το καθεστώς ΦΠΑ εξαιρούνται σήμερα επιχειρήσεις και επαγγελματίες με ακαθάριστα έσοδα έως 10.000 ευρώ
 • Επανεξέταση και η αναμόρφωση του Κώδικα Είσπραξης Δημοσίων Εσόδων. Η αναθεώρηση του ΚΕΔΕ θα περιλαμβάνει αλλαγές στις διαδικασίες που θα εφαρμόζει η φορολογική διοίκηση για την αναγκαστική εκποίηση των περιουσιακών στοιχείων των ασυνεπών οφειλετών σε δημόσιους πλειστηριασμούς. Επί της ουσίας έρχονται περισσότεροι και ταχύτεροι πλειστηριασμοί περιουσιακών στοιχείων για όσους έχουν ληξιπρόθεσμες οφειλές προς την εφορία.
 • Εκσυγχρονισμός της νομοθεσίας για την αντιμετώπιση της είσπραξης των φόρων επί των εισοδημάτων που δημιουργούνται σε off-shore χαρτοφυλάκια ιδιωτών.
 • Εξέταση της αύξησης του ορίου ακαθάριστων εσόδων για την απαλλαγή από τον ΦΠΑ. Το μνημόνιο αναφέρει ότι οι ελληνικές αρχές τον Δεκέμβριο του 2016 θα πρέπει να κωδικοποιήσουν και να απλοποιήσουν τη νομοθεσία για τον ΦΠΑ, ευθυγραμμίζοντάς την με τον Κώδικα Φορολογικών Διαδικασιών και προχωρώντας στην εξάλειψη των εκκρεμών νομικών κενών. Στο πλαίσιο των δράσεων αυτών εξετάζεται ο περιορισμός των υποβολών περιοδικών δηλώσεων για τις επιχειρήσεις οι οποίες διενεργούν σχεδόν όλες τις συναλλαγές τους μέσω του τραπεζικού συστήματος, καθώς επίσης και η αύξηση του ορίου των ακαθαρίστων εσόδων για την απαλλαγή των επιχειρήσεων από την υποχρέωση παρακράτησης και απόδοσης ΦΠΑ, από τα 10.000 στα 25.000 ευρώ.
 • Επιτάχυνση της είσπραξης των προστίμων για τα ανασφάλιστα ΙΧ και τα οχήματα που δεν πέρασαν από ΚΤΕΟ.
 • Αυτοματοποίηση διαδικασιών κατασχέσεων. Το υπουργείο Οικονομικών θα πρέπει να προμηθευτεί λογισμικό που θα επιτρέπει την περαιτέρω αυτοματοποίηση της είσπραξης των ληξιπρόθεσμων οφειλών και ειδικότερα θα παρέχει τη δυνατότητα λειτουργίας μιας πλήρως αυτοματοποιημένης διαδικασίας κατασχέσεων σε βάρος των οφειλετών.
 • Τροποποίηση της νομοθεσίας για τα μη εισπράξιμα ληξιπρόθεσμα χρέη προς το Δημόσιο. Οι αρχές θα τροποποιήσουν τη νομοθεσία για τα μη εισπράξιμα χρέη, θεσπίζοντας κριτήρια για την διαγραφή τους, μέχρι τον Σεπτέμβριο του 2016.
 • Θέσπιση νέων διαδικασιών ρύθμισης οφειλών για τις επιχειρήσεις με μεγάλες ληξιπρόθεσμες οφειλές προς το δημόσιο, οι οποίες όμως κρίνονται βιώσιμες. Το υπουργείο Οικονομικών θα ολοκληρώσει μια αναφορά με την οποία θα ταξινομεί τους μεγαλοοφειλέτες σύμφωνα με την οικονομική τους κατάσταση και θα προτείνει αντίστοιχους εισπρακτικούς στόχους και λύσεις, όπως εκκαθάριση ή άλλα αναγκαστικά μέτρα ή ακόμη και η αναδιάρθρωση χρέους.

Μάλιστα να σημειωθεί ότι προτού καν φτάσουμε στην δεύτερη αξιολόγηση, η κυβέρνηση πρέπει να «κλείσει» τα υπόλοιπα της πρώτης, τα οποία περιλαμβάνουν δύο φορολογικές μεταρρυθμίσεις:

 • Την παροχή οικονομικών πόρων και ανθρώπινων πόρων για την ορθή λειτουργία της Ανεξάρτητης Αρχής Εσόδων, που θα αντικαταστήσει από την 1-1-2017 τη Γενική Γραμματεία Δημοσίων Εσόδων.
 • Την επιλογή του διοικητικού συμβουλίου της Ανεξάρτητης Αρχής Εσόδων.

Πηγή: reporter.gr

Περισσότερα σε αυτή την κατηγορία: Προηγούμενο θέμα Επόμενο θέμα

Προσθήκη σχολίου

Premium Penna Reporter Mamamia CityWoman
Copyrights © 2009-2021 Premium S.A. All Rights Reserved.