ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ

Oικολογικά χωριά: Ένα αναπτυσσόμενο παγκόσμιο φαινόμενο

Tweet
Share
Tweet
Share

Στον αντίποδα του σύγχρονου τρόπου ζωής στις περιβαλλοντικά υποβαθμισμένες μεγαλουπόλεις των φρενήρων ρυθμών και της υλιστικής αντίληψης των κοινωνιών, βρίσκεται ο “ιδεαλισμός” του εναλλακτικού τρόπου ζωής στα Οικολογικά Χωριά.

Τα Οικολογικά Χωριά είναι ένας σύγχρονος δυναμικός τρόπος οργάνωσης του κοινωνικού βίου. 

Πρεσβεύουν πρώτον, ότι η ανθρώπινη ζωή αναβαθμίζεται εάν βρεθεί στο πλαίσιο μιας μικρής, υποστηρικτικής και υγιούς κοινότητας και δεύτερον, ότι ο πιο ενδεδειγμένος δρόμος για την αειφόρο ανάπτυξη στον Πλανήτη είναι να ανακαλύψουμε εκ νέου, να βελτιώσουμε και να εξελίξουμε την παραδοσιακή κοινοτική μας ταυτότητα.

Κάθε Οικολογικό Χωριό, στο δικό του βαθμό, αντλεί έμπνευση από τις οικολογικές, κοινωνικές και πνευματικές επιδιώξεις του. Αναζητά δηλαδή να φτιάξει ένα μοντέλο αειφόρου ανάπτυξης που να προσιδιάζει στο προσωπικό πολιτισμικό, οικολογικό και οικονομικό του πλαίσιο.

holland

Ecodrop Gaasterland, Rijs, Oλλανδία

Παρουσιάζουν χαμηλό δείκτη καταναλωτικών αναγκών και περιβαλλοντικών επιπτώσεων. Συγχρόνως αντιπροσωπεύουν οικιστικά πρότυπα με ιδιαίτερα ικανοποιητικές συνθήκες για την ανθρώπινη διαβίωση. Σήμα κατατεθέν της οικολογικής τους ταυτότητας είναι η εθελοντική απλότητα και οι αρχές οικολογικού σχεδιασμού. Στο πλαίσιο του οικολογικού σχεδιασμού τα Οικολογικά Χωριά επιδιώκουν την ένταξη τεχνολογιών εξειδικευμένων να υπηρετούν διαδικασίες συλλογικής δράσης. Οικολογικά χωριά και κοινότητες υπάρχουν ήδη σε αστικές και σε αγροτικές περιοχές, στο βιομηχανοποιημένο Βορρά και σε φτωχότερες χώρες του Νότου, τόσο σε υπάρχουσες όσο και σε νέες, φτιαγμένες ειδικά για το σκοπό αυτό εγκαταστάσεις και είναι το όραμά τους υποστηρίζεται και προάγεται από το Παγκόσμιο Δίκτυο Οικολογικών Χωριών.

Παγκόσμιο Δίκτυο Οικολογικών Χωριών και Κοινοτήτων (Global Ecovillage Network - Europe, GEN)

map

Οικολογικά χωριά - μέλη του GEN στην Ευρώπη, Αφρική και Μέση Ανατολή

Το GEN-Europe είναι ένα δίκτυο Οικολογικών Χωριών στην Ευρώπη, Αφρική και Μέση Ανατολή. Έχει 70 μέλη σε περίπου 26 χώρες (και στην Ελλάδα). Είναι ο θεμελιωτής του Παγκοσμίου Δικτύου Οικολογικών Χωριών (GEN) το οποίο έχει συνυπάρξει συμβουλευτικά με το UN-ECOSOC (Οικονομικό και Κοινωνικό Συμβούλιο) και είναι μέλος του UNITARCIFAL, πρωτοβουλίας για την παροχή εκπαίδευσης για την αειφόρο ή βιώσιμη ανάπτυξη σε τοπικούς κυβερνητικούς παράγοντες.

Προάγει την ανάπτυξη βιώσιμων οικολογικών χωριών και κοινοτήτων. Εργάζεται προκειμένου να ενισχύσει τόσο τις δυνατότητες του κάθε Οικολογικού Χωριού χωριστά, όσο και αυτών που είναι οργανωμένα μεταξύ τους σε Εθνικά Δίκτυα. Ενημερώνει την ευρύτερη κοινωνία σχετικά με τα οφέλη της εμπειρίας ενός οικολογικού χωριού, ενημερώνει τις κυβερνήσεις, τον ιδιωτικό τομέα και άλλους Μη Κυβερνητικούς Οργανισμούς (ΜΚΟ – NGOs).

Παρέχει οικονομική βοήθεια με υποτροφίες για να ενισχυθούν η διαδικτύωση και οι εκπαιδευτικές δραστηριότητες των μελών των Οικολογικών Χωριών και συνεργάζεται με Πανεπιστήμια και άλλα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα για το σχεδιασμό και την παροχή αναγνωρισμένης εκπαίδευσης με επίκεντρο τα Οικολογικά Χωριά.

Τα Οικολογικά Χωριά θεωρούνται ενεργά όταν η δραστηριότητά τους διέπεται από ορισμένες, ή και από όλες τις παρακάτω αρχές:

• τοπική οικονομική ανάπτυξη • οικονομικοί κοινωνικοί συνεταιρισμοί • ενίσχυση συνοχής του ανθρώπινου δυναμικού της κοινότητας • συμμετοχική διαδικασία λήψης αποφάσεων • επίλυση συγκρούσεων • ολιστική εκπαίδευση • τοπική παραγωγή βιολογικών προϊόντων • ολιστικός οικολογικός σχεδιασμός (permaculture) • ανανεώσιμες πηγές ενέργειας • οικολογική δόμηση • ανανεώσιμα συστήματα παραγωγής ενέργειας • διαχείριση απορριμμάτων

Το οικολογικό χωριό Kalikalos στο Πήλιο

Στην Ελλάδα υπάρχουν ήδη 7 Οικολογικά Χωριά και έαν δεν επιθυμείτε να μεταβείτε σε αυτόν τον εναλλακτικό τρόπο ζωής μπορείτε απλά να τα επισκεφθειτέ καθώς τα περισσότερα λειτουργούν και ως κέντρα αγροτουρισμού και ο εκοτουρισμού.

Το οκολογικό χωριό Ecotopia στην Ιθάκη

Braziers Park, οικολογικό χωριό στο Oxforshire, Αγγλία

london1

london2

london3

london4

Torri Superiore, οικολογικό χωριό στην κοιλάδα Bevera, Ventimiglia, Ιταλία
italy

italy2

italy3

Hurdalecovillage, οικολογικό χωριό στο Hurdal, Νορβηγία
norway

norway3norway5hurdal2

AIH (Andelssamfundet i Hjortshöj), οικολογικό χωριό στο Hjortshöj, Δανία
denmark

denmark3

 

denmark2

 

 

Περισσότερα σε αυτή την κατηγορία: Προηγούμενο θέμα Επόμενο θέμα

Προσθήκη σχολίου

Premium Penna Reporter Mamamia CityWoman
Copyrights © 2009-2023 Premium S.A. All Rights Reserved.