ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ

Μειώνονται οι δότες οργάνων στην Ελλάδα

Tweet
Share
Like
Tweet
Share
Like

Μειώνονται χρόνο με το χρόνο οι δωρητές οργάνων στην Ελλάδα, παρά την αυξανόμενη ευαισθητοποίηση επί του θέματος παγκοσμίως. Το 2014 η αναλογία ήταν 4,5 δότες ανά ένα εκατομμύριο πληθυσμού, την ώρα που το 2013 ήταν 5,6. Το 2012, η αναλογία ήταν 7 δότες ανά εκατομμύριο πληθυσμού, ενώ το 2011 το νούμερο βρισκόταν στο 7,2.

Όσον αφορά στα συμπαγή όργανα, από πτωματικό δότη το 2014 πραγματοποιήθηκαν 128 μεταμοσχεύσεις, την ώρα που το 2013 ο αριθμός αυτών ήταν 147. Άνοδος σημειώθηκε το 2012, όπου οι μεταμοσχεύσεις ήταν 195, ενώ αυτές που καταγράφηκαν το 2011 ήταν 185. Σχετικά με αυτές από ζώντα δότη νεφρού, το 2014 καταγράφηκαν 42, ενώ ένα χρόνο πριν μόλις 44.

Ο Εθνικός Οργανισμός Μεταμοσχεύσεων (ΕΟΜ) επισημαίνει στο Penna πως το πρωταρχικό ζητούμενο, με σκοπό την αύξηση των διαθέσιμων μοσχευμάτων, είναι η υποστήριξη των Μονάδων Εντατικής Θεραπείας από την πολιτεία, για τη διευκόλυνση του σημαντικού έργου τους, και κυρίως η επάρκεια κλινών σε αυτές, για την φροντίδα των ανθρώπων που μπορούν να σωθούν, αλλά και για τους δυνητικούς δότες.

Το 2014, αναφορικά με τις δωρεές οργάνων, η αναλογία ήταν 4,5 δότες ανά εκατομμύριο πληθυσμού, την ώρα που το 2013 ήταν 5,6

Παράλληλα, ζωτικής σημασίας είναι η ενίσχυση των Κλινικών Μεταμοσχεύσεων και του Εθνικού Οργανισμού Μεταμοσχεύσεων με έμψυχο δυναμικό. Η μεταμόσχευση είναι μια από τις απαιτητικότερες ιατρικές πράξεις, η οποία δεν χρειάζεται μόνο επιστημονική επάρκεια, αλλά κυρίως ένα δομημένο και επαρκές συντονιστικό σύστημα, με εξειδικευμένους επαγγελματίες, προκειμένου να μπορεί απρόσκοπτα να μετουσιώνεται η μεγαλοψυχία των συγγενών του δότη σε θεραπεία για άλλους ανθρώπους που πάσχουν.

Untitled

Στην Ελλάδα με το ν. 3984/2011 (και την τροποποίηση ν. 4075/ΦΕΚ 89/11.4.2012), όπως και σε άλλα ευρωπαϊκά κράτη, ισχύει από 01/06/2013  η «εικαζόμενη συναίνεση», με βάση την οποία «η αφαίρεση ενός ή περισσοτέρων οργάνων από ενήλικο, θανόν πρόσωπο πραγματοποιείται εφόσον, όσο ζούσε, δεν είχε εκφράσει την αντίθεσή του και κατόπιν συναίνεσης της οικογένειάς του». Στις περιπτώσεις δε που υπάρχει αρνητική δήλωση του εκλιπόντος, ακόμα και σε περίπτωση επιθυμίας της οικογένειάς του για δωρεά των οργάνων του, υπερισχύει η προϋπάρχουσα αρνητική δήλωση του εκλιπόντος. "Ουδέποτε στην Ελλάδα όπως και στις άλλες χώρες της Ε.Ε., που πραγματοποιούνται μεταμοσχεύσεις κάτω από ισχυρό νομικό πλαίσιο και ανεξαρτήτως νομοθετημένου τρόπου συναίνεσης, δεν έχουν ληφθεί μοσχεύματα από αποβιώσαντα δότη, χωρίς τη συναίνεση της οικογένειάς του." επισημαίνουν εκπρόσωποι του ΕΟΜ.

mich

Στη χώρα μας, όπως και στο σύνολο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, η εμπορία οργάνων είναι παράνομη, σε αντίθεση με άλλες χώρες του κόσμου όπου τα καθεστώς είναι πιο "χαλαρό". Όπως και στο προηγούμενο νομικό καθεστώς (ν.2737/99) απαγορευόταν κάθε συναλλαγή που αφορούσε στη δωρεά οργάνων και τη μεταμόσχευση και προβλέπονταν σχετικές ποινικές κυρώσεις, έτσι και στο νόμο 3984/11 (Α 150) προβλέπεται ρητά (άρθρο 5) όχι μόνον η απαγόρευση κάθε είδους οικονομικού ή άλλου ανταλλάγματος στο δότη ή στην οικογένειά του ή στο ιατρικό και λοιπό προσωπικό που συμμετέχει αλλά ακόμη και η γνωστοποίηση της ανάγκης ή της διαθεσιμότητας με σκοπό την ανταλλαγή.

Η μεταμόσχευση αποτελεί μια ιδιαίτερα πολύπλοκη ιατρική πράξη, όπου απαιτείται άρτια επιστημονική γνώση πολλών ειδικοτήτων

"Στην Ελλάδα δεν έχει υπάρξει ποτέ κρούσμα μεταμόσχευσης οργάνου προερχόμενου από εμπόριο οργάνων σώματος" αναφέρει ο ΕΟΜ. Και αυτό διότι στη χώρα μας, οι μεταμοσχεύσεις είτε από ζώντα είτε από πτωματικό δότη πραγματοποιούνται μόνο σε μονάδες μεταμόσχευσης δημοσίων νοσοκομείων, υπό τον αυστηρό έλεγχο και την εποπτεία του Εθνικού Οργανισμού Μεταμοσχεύσεων και του Υπουργείου Υγείας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων.

Οι μεταμοσχεύσεις πραγματοποιούνται μέσα από τη συνεχή συνεργασία ενός δικτύου φορέων, του Εθνικού Συστήματος Υγείας, όπου τα νοσοκομεία των δοτών, οι μονάδες μεταμόσχευσης των ληπτών, τα εργαστήρια που ελέγχουν την ιστοσυμβατότητα, η κατανομή με βάση την Εθνική Λίστα, και η μεταφορά των μοσχευμάτων με τη συνδρομή του ΕΚΑΒ, γίνονται υπό το συνεχή έλεγχο και συντονισμό του ΕΟΜ, που λειτουργεί επί 24ώρου βάσεως.

Πρωταρχικός στόχος είναι η υποστήριξη των Μονάδων Εντατικής Θεραπείας από την πολιτεία

Επιπλέον, η μεταμόσχευση αποτελεί μια ιδιαίτερα πολύπλοκη ιατρική πράξη, όπου απαιτείται άρτια επιστημονική γνώση πολλών ειδικοτήτων, χειρουργική εξειδίκευση και υψηλής ασφάλειας υλικοτεχνικές υποδομές για να πραγματοποιηθεί. "Οι εν λόγω νομικές ασφαλιστικές δικλείδες καθώς και οι απόλυτα ελεγχόμενες συνθήκες που απαιτούνται για την αφαίρεση και μια επιτυχή μεταμόσχευση, μετά βεβαιότητας αποκλείουν την εμπορία οργάνων", επιμένει ο ΕΟΜ.

tra2

* Διευκρινιστικά αναφέρουμε ότι ως «εμπόριο οργάνων» νοείται η αγοραπωλησία οργάνων, με την οικειοθελή παραχώρηση οργάνου από ζωντανό δότη, έναντι οικονομικού ανταλλάγματος. Η ενέργεια αυτή λαμβάνει χώρα σε κράτη, όπου το νομικό τους πλαίσιο δεν την απαγορεύει ρητά.

Περισσότερα σε αυτή την κατηγορία: Προηγούμενο θέμα Επόμενο θέμα

Προσθήκη σχολίου

Premium Penna Reporter Mamamia CityWoman
Copyrights © 2009-2019 Premium S.A. All Rights Reserved.