ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ

Εφορία: Αυτό είναι το νέο ποινολόγιο-Ξεχνάτε τις αποδείξεις

Tweet
Share
Tweet
Share

Οι διευκολύνσεις με δόσεις και εκπτώσεις που ίσχυσαν προ μνημονίου δίνουν πλέον τη θέση τους σε «κούρεμα» στα πρόστιμα για τις επιχειρήσεις που φοροδιαφεύγουν.

Με εγκύκλιό της η Γενική Γραμματεία Δημοσίων Εσόδων ενεργοποιεί τα νέα πρόστιμα που ισχύουν πλέον για όσους πιάνονται να φοροδιαφεύγουν.

Σύμφωνα με την εγκύκλιο που εστάλη στις εφορίες, οι αλλαγές είναι πολλές:

 • Καταργήθηκαν πλέον, από τις 17 Οκτωβρίου, τα αυτοτελή πρόστιμα των 250 ευρώ (για όσους τηρούν απλογραφικά βιβλία) και 500 ευρώ (για τα διπλογραφικά βιβλία) για κάθε απόδειξη που δεν έχει εκδοθεί.
 • Καταργούνται τα αυτοτελή πρόστιμα που επιβάλλονταν για έκδοση πλαστών και εικονικών τιμολογίων
 • Καταργούνται τα αυτοτελή πρόστιμα για αποδοχή εικονικών τιμολογίων.
 • Μειώνονται τα πρόστιμα τα οποία επιβάλλονται σε περιπτώσεις υποβολής ανακριβών δηλώσεων ή μη υποβολής δηλώσεων
 • Αλλάζουν όλα στις ποινές για φοροδιαφυγή ΦΠΑ.

Με τα νέα δεδομένα:

 1. Αντί για πρόστιμα τα οποία έφταναν έως 30.000 ευρώ ανάλογα με το πλήθος των αποδείξεων που δεν εκδόθηκαν, επιβάλλεται μόνο ένα πρόστιμο, το οποίο είναι ίσο με το 50% του ΦΠΑ που αναλογεί στην αξία των αποδείξεων που δεν εκδόθηκαν. Με το νέο καθεστώς ευνοούνται οι επιχειρήσεις που δεν κόβουν αποδείξεις αλλά και οι επαγγελματίες που απαλλάσσονται από ΦΠΑ (πχ γιατροί, φροντιστήρια κλπ), καθώς το 50% για αυτούς υπολογίζεται επί του μηδενικού ΦΠΑ, στον οποίο υπάγονται ο υπηρεσίες τους.
 2. Για άρνηση συνεργασία του φορολογούμενου με τις ελεγκτικές αρχές, θα επιβάλλεται πρόστιμο 2.500 ευρώ. Μόνο «βαριές» παραβάσεις φοροδιαφυγής θα οδηγούνται στα δικαστήρια.
 3. Τα πρόστιμα για έκδοση πλαστών τιμολογίων καταργούνται και αντικαθίστανται από αυτεπάγγελτες ποινικές διώξεις για κάθε απόκρυψη φορολογητέας ύλης, εφόσον αφορά σε ΦΠΑ πάνω από 50.000 ευρώ ή σε πάνω 100.000 ευρώ για οποιονδήποτε άλλο φόρο.
 4. Για εκπρόθεσμες δηλώσεις ή μη υποβολή δηλώσεων από τις οποίες δεν προκύπτει φόρος για καταβολή καθώς και δηλώσεων απόδοσης παρακρατούμενων φόρων επιβάλλονται τα εξής πρόστιμα:
 • 100 ευρώ όταν ο φορολογούμενος δεν είναι υπόχρεος τήρησης βιβλίων,
 • 250 ευρώ για απλογραφικά βιβλία,
 • 500 ευρώ για διπλογραφικά.

Δείτε τον νέο χάρτη

 • Τόκος εκπρόθεσμης καταβολής: 0,73% σε μηνιαία βάση για κάθε εκπρόθεσμη καταβολή οποιουδήποτε φόρου, τέλους , προστίμου ή εισφοράς μετά την 1η Ιανουαρίου 2014
 • Εκπρόθεσμες δηλώσεις ή μη υποβολή δηλώσεων από τις οποίες προκύπτει φόρος για καταβολή καθώς και δηλώσεων απόδοσης παρακρατούμενων φόρων: 100 ευρώ όταν ο φορολογούμενος δεν είναι υπόχρεος τήρησης βιβλίων, 250 ευρώ για απλογραφικά βιβλία ,500 ευρώ για διπλογραφικά. Επιπρόσθετα προβλέπονται πρόστιμα ίσα με 10% έως και 50% του φόρου που αποφεύχθηκε να πληρωθεί λόγω ανακριβούς υποβολής ή μη υποβολής δήλωσης. Δεν επιβάλλονται πρόστιμα σε περίπτωση υποβολής εκπρόθεσμης τροποποιητικής δήλωσης ΦΠΑ ή παρακρατούμενου φόρου εφόσον η αρχική δήλωση έχει υποβληθεί εμπρόθεσμα.
 • Παραβάσεις μη ανταπόκρισης φορολογουμένων σε αίτημα της Φορολογικής Διοίκησης για παροχή πληροφοριών ή στοιχείων: 100-250-500 ευρώ ανάλογα με τον τύπο των τηρούμενων βιβλίων
 • Άρνηση συνεργασίας στη διάρκεια φορολογικού ελέγχου: 2.500 ευρώ
 • Μη εγγραφή στο φορολογικό μητρώο ή εγγραφή περισσότερες φορές: 2.500 ευρώ
 • Μη τήρηση αξιόπιστου λογιστικού συστήματος για πρόσωπα με επιχειρηματική δραστηριότητα: 2.500 ευρώ
 • Μη έκδοση ή ανακριβής έκδοση φορολογικών στοιχείων (αποδείξεις – τιμολόγια): Για παραβάσεις οι οποίες διαπράχθηκαν από 17 Οκτωβρίου 2015 και μετά δεν επιβάλλονται αυτοτελή πρόστιμα (250-500 ευρώ με πλαφόν τα 30.000 ευρώ). Επιβάλλεται πρόστιμο ίσο με το 50% επί του ΦΠΑ που θα προέκυπτε από το μη εκδοθέν στοιχείο ή επί της διαφοράς.
 • Εκπρόθεσμη υποβολή, ελλιπής υποβολή ή μη υποβολή δηλώσεων φορολογίας κεφαλαίου (γονικών παροχών, κληρονομιών, δωρεών, κερδών από τυχερά παιχνίδια, μεταβίβασης ακινήτων, ΕΝΦΙΑ φόρος off shore και δηλώσεις Ε9) και κερδών από τυχερά παιχνίδια: πρόστιμο 100 ευρώ
 • Επανάληψη της ίδιας παράβασης εντός πενταετίας, μετά από νέο φορολογικό έλεγχο: διπλασιασμός του αρχικού προστίμου και σε περίπτωση νέας υποτροπής τετραπλασιασμός
 • Παραβάσεις συμβολαιογράφων, φυλάκων μεταγραφών και προϊστάμενοι κτηματολογικών γραφείων για παραβάσεις σχετικές με τον ΕΝΦΙΑ: Πρόστιμο ένα τοις χιλίοις επί της αξίας του ακινήτου- δεν μπορεί να είναι χαμηλότερο από 300 ευρώ ή υψηλότερο από 1.000 ευρώ
 • Εγκλήματα φοροδιαφυγής: Τέλος (από 17 Οκτωβρίου 2015 και μετά) τα πρόστιμα για παραβάσεις φοροδιαφυγής για μη έκδοση αποδείξεων πάνω από 5.000 ευρώ, έκδοση πλαστών φορολογικών στοιχείων έκδοση –λήψη εικονικών φορολογικών στοιχείων, νόθευση φορολογικών στοιχείων. Θα επιβάλλονται, διευκρινίζουν αρμόδιες πηγές, πρόστιμα σχετικά με το εισόδημα ή τον ΦΠΑ που προκύπτει με βάση αυτά τα στοιχεία. Έρχονται όμως αυτεπάγγελτες ποινικές διώξεις για υποθέσεις μη έκδοσης αποδείξεων άνω των 10.000 ευρώ και για απόκρυψη φορολογητέας ύλης που οδηγεί σε φόρο πάνω από 100.000 ευρώ ή 50.000 ευρώ ειδικά για ΦΠΑ.

Πηγή: reporter.gr

Περισσότερα σε αυτή την κατηγορία: Προηγούμενο θέμα Επόμενο θέμα

Προσθήκη σχολίου

Premium Penna Reporter Mamamia CityWoman
Copyrights © 2009-2023 Premium S.A. All Rights Reserved.