ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ

Πάνω από το στόχο τα έσοδα- Πλεόνασμα 2,5 δισ. ευρώ στο 6μηνο

Tweet
Share
Tweet
Share

Έσοδα πάνω από τον στόχο αποτυπώνουν τα πρώτα στοιχεία για την εκτέλεση του προϋπολογισμού έως τον Ιούνιο. Σύμφωνα με αυτά το πρωτογενές αποτέλεσμα διαμορφώθηκε σε πλεόνασμα ύψους 2.478 εκατ. ευρώ, έναντι πρωτογενούς πλεονάσματος 1.884 εκατ. ευρώ για την ίδια περίοδο το 2015 και στόχου για πρωτογενές έλλειμμα 1.033 εκατ. ευρώ.

 

Το ύψος των καθαρών εσόδων του κρατικού προϋπολογισμού ανήλθε σε 22.999 εκατ. ευρώ παρουσιάζοντας αύξηση κατά 146 εκατ. ευρώ ή 0,6% έναντι του στόχου του Προϋπολογισμού 2016. Τα καθαρά έσοδα του τακτικού προϋπολογισμού ανήλθαν σε 20.971 εκατ. ευρώ, αυξημένα κατά 788 εκατ. ευρώ ή 3,9% έναντι του στόχου του Προϋπολογισμού 2016.

Οι επιστροφές εσόδων ανήλθαν σε 1.471 εκατ. ευρώ, σημειώνοντας αύξηση κατά 180 εκατ. ευρώ έναντι του στόχου (1.292 εκατ. ευρώ).

Τα έσοδα του ΠΔΕ ήταν 2.028 εκατ. ευρώ, μειωμένα κατά 642 εκατ. ευρώ έναντι του στόχου του Προϋπολογισμού 2016.

Ειδικότερα, τον Ιούνιο 2016 το σύνολο των καθαρών εσόδων του κρατικούπροϋπολογισμού ανήλθε στα 3.791 εκατ. ευρώ μειωμένο κατά 183 εκατ. ευρώ σε σχέση με τον μηνιαίο στόχο. Τα καθαρά έσοδα του τακτικού προϋπολογισμού ανήλθαν στα 3.708 εκατ. ευρώ αυξημένα έναντι του μηναίου στόχου κατά 15 εκατ. ευρώ. Οι επιστροφές εσόδων το συγκεκριμένο μήνα ανήλθαν σε 266 εκατ. ευρώ σημειώνοντας αύξηση κατά 52 εκατ. ευρώ έναντι του μηνιαίου στόχου του Προϋπολογισμού 2016 (214 εκατ. ευρώ).

Οι δαπάνες

Οι δαπάνες του κρατικού προϋπολογισμού για την περίοδο Ιανουαρίου - Ιουνίου 2016 διαμορφώθηκαν στα 23.996 εκατ. ευρώ και παρουσιάζονται μειωμένες κατά 3.350 εκατ. ευρώ έναντι του στόχου (27.346 εκατ. ευρώ).

Ειδικότερα, οι δαπάνες του τακτικού προϋπολογισμού ήταν 22.694 εκατ. ευρώ ή 2.467 εκατ. ευρώ μικρότερες έναντι του στόχου, κυρίως λόγω της μείωσης των πρωτογενών δαπανών κατά 2.100 εκατ. ευρώ.

Οι δαπάνες του τακτικού προϋπολογισμού παρουσιάζονται αυξημένες σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο του 2015 κατά 606 εκατ. ευρώ. Έχουν καταβληθεί επιπλέον 364 εκατ. ευρώ για επιχορηγήσεις νοσοκομείων, 119 εκατ. ευρώ για την έκτακτη οικονομική ενίσχυση για την αντιμετώπιση της ανθρωπιστικής κρίσης, 176 εκατ. ευρώ για επιδοτήσεις γεωργίας και 15 εκατ. ευρώ για εξοπλιστικά προγράμματα του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας.

Οι δαπάνες του ΠΔΕ διαμορφώθηκαν σε 1.302 εκατ. ευρώ μειωμένες κατά 883 εκατ. ευρώ έναντι του στόχου.

Ειδικά για τον μήνα Ιούνιο oι δαπάνες του κρατικού προϋπολογισμού ανήλθαν σε 3.974 εκατ. ευρώ και παρουσιάζονται μειωμένες κατά 612 εκατ. ευρώ έναντι του μηνιαίου στόχου, ενώ αυτές του τακτικού προϋπολογισμού ήταν 3.786 εκατ. ευρώ και παρουσιάζονται μειωμένες κατά 100 εκατ. ευρώ έναντι του μηνιαίου στόχου.

Οι δαπάνες του Προϋπολογισμού Δημοσίων Επενδύσεων (ΠΔΕ) ανήλθαν σε 188 εκατ. ευρώ μειωμένες κατά 512 εκατ. ευρώ έναντι του μηνιαίου στόχου. 

Πηγή: reporter.gr

Περισσότερα σε αυτή την κατηγορία: Προηγούμενο θέμα Επόμενο θέμα

Προσθήκη σχολίου

Premium Penna Reporter Mamamia CityWoman
Copyrights © 2009-2023 Premium S.A. All Rights Reserved.