ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ

Σύμφωνο συμβίωσης πολιτών με... Ρομπότ ετοιμάζει η ΕΕ!

Tweet
Share
Tweet
Share

Με περισσή σοβαρότητα και κατόπιν ενδελεχούς-όπως προκύπτει-μελέτης, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο τείνει χείρα βοηθείας στην ΕΕ, προκειμένου να προχωρήσει, τάχιστα, στην δημιουργία ενός ιδιότυπου «Συμφώνου Συμβίωσης», για το άμεσο μέλλον, μεταξύ ευρωπαίων πολιτών και... Ρομπότ.

Αρχής γενομένης από την διαπίστωση ότι, ο ευρωπαϊκός πληθυσμός κακογερνά και οσονούπω δεν θα μπορεί, πλέον, να συμμετάσχει, στην συντριπτική του πλειοψηφία, σε παραγωγικές διαδικασίες, οι αρμόδιες Επιτροπές του Ευρωκοινοβουλίου, όχι μόνον προωθούν τη συνύπαρξη ρομπότ και ανθρώπων στην καθημερινή ζωή και στην εργασία αλλά απεργάζονται και την δημιουργία Κανόνων Αστικού Δικαίου, έτσι ώστε αυτή η συνύπαρξη να είναι σύμφωνη με την Σύμβαση Προστασίας Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων (sic)!

Η Επιτροπή Βιομηχανίας, Έρευνας και Ενέργειας και η Επιτροπή Νομικών Θεμάτων του Ευρωκοινοβουλίου, υποστηρίζουν με πάθος ότι «οι μικτές ομάδες ρομπότ και ανθρώπων θα μπορούσαν να είναι κατά 85% παραγωγικότερες σε σχέση με ομάδες αποτελούμενες μόνο από ρομπότ ή μόνο από ανθρώπους.

Τα ρομπότ, ισχυρίζονται, μειώνουν την πιθανότητα ανθρώπινου σφάλματος, ενισχύοντας τις ικανότητες των ανθρώπων.

Στο βάθος της προβαλλόμενης ως αναγκαίας εισβολής των Ρομπότ στην καθημερινότητα των ευρωπαίων, είναι η επιδίωξη να διατηρηθεί η ηγετική θέση που, σύμφωνα με τους ευρωβουλευτές, διατηρεί στον τομέα της βιομηχανικής ρομποτικής η ΕΕ, με μερίδιο προσφοράς και χρήσης που υπερβαίνει το 25%, ενώ η ανάπτυξη στην εν λόγω αγορά ανέρχεται σε 8 έως 9% ετησίως, γεγονός που καθιστά τον συγκεκριμένο τομέα βιομηχανική στρατηγική προτεραιότητα.

Εκφράζουν δε και την πίστη ότι, «η ρομποτική και η τεχνητή νοημοσύνη διαδραματίζουν μείζονα ρόλο στη βελτίωση της ανταγωνιστικότητας και της παραγωγικότητας της ευρωπαϊκής οικονομίας και θα μπορούσαν, μεσοπρόθεσμα, να έχουν μεγαλύτερο αντίκτυπο στην ανταγωνιστικότητα μη μεταποιητικών κλάδων όπως η γεωργία, οι μεταφορές, η υγεία, η ασφάλεια και οι υπηρεσίες»

Ανάμεσα δε στα άλλα «τυπικά», με τα οποία καλούν την Κομισιόν να φροντίσει για την ενίσχυση της ανάπτυξης της ρομποτικής στην Ευρώπη, οι εν λόγω Επιτροπές υποστηρίζουν ότι «πρέπει να διασφαλιστεί υψηλό επίπεδο ασφάλειας, προστασίας και ιδιωτικότητας των δεδομένων που χρησιμοποιούνται για την επικοινωνία μεταξύ ανθρώπων, ρομπότ και τεχνητής νοημοσύνης.!

...και καλούν την Επιτροπή και τα κράτη μέλη, να ενσωματώσουν τις αρχές της ασφάλειας και της ιδιωτικότητας, ήδη από το στάδιο του σχεδιασμού, στις πολιτικές τους για τη ρομποτική και την τεχνητή νοημοσύνη, στην ενωσιακή στρατηγική για την κυβερνασφάλεια, και να περιλάβουν τη ρομποτική και την τεχνητή νοημοσύνη στις συζητήσεις της συμβουλευτικής ομάδας υψηλού επιπέδου για την κυβερνασφάλεια, που θα συσταθεί από την Επιτροπή.

Η ΕυρωπαΪκή Επιτροπή, καταλήγουν, θα πρέπει να καταρτίσει, από κοινού με τους τελικούς χρήστες και τους μηχανικούς ρομποτικής, την ερευνητική κοινότητα και τους λοιπούς ενδιαφερομένους, Κώδικα Δεοντολογίας, με τον οποίο θα καθοδηγούνται οι δραστηριότητες ανάπτυξης στους τομείς της ρομποτικής και της τεχνητής νοημοσύνης.

Νίκος Ρούσσης - Στρασβούργο

Πηγή: reporter.gr

Περισσότερα σε αυτή την κατηγορία: Προηγούμενο θέμα Επόμενο θέμα

Προσθήκη σχολίου

Premium Penna Reporter Mamamia CityWoman
Copyrights © 2009-2023 Premium S.A. All Rights Reserved.